หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์และโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 28 - 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ห้องสมุด ชั้น 2 ห้อง E-Library 28 ก.ย. 2557 09.00 น. จนแล้วเสร็จ รายงานตัวเวลา 08.40 น.
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ห้องสมุด ชั้น 2 ห้อง E-Library 28 ก.ย. 2557 10.30 น. จนแล้วเสร็จ รายงานตัวเวลา 08.40 น.
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ห้องสมุด ชั้น 2 ห้อง E-Library 28 ก.ย. 2557 0900 น. จนแล้วเสร็จ รายงานตัวเวลา 08.40 น.
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 122 28 ก.ย. 2557 09.00 น. จนแล้วเสร็จ รายงานตัวเวลา 08.40 น.
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 28 ก.ย. 2557 13.30 น. จนแล้วเสร็จ รายงานตัวเวลา 13.00 น.
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 28 ก.ย. 2557 09.00 น. จนแล้วเสร็จ รายงานตัวเวลา 08.40 น.
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 28 ก.ย. 2557 09.00 น. จนแล้วเสร็จ รายงานตัวเวลา 08.40 น.
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 28 ก.ย. 2557 13.30 น. จนแล้วเสร็จ รายงานตัวเวลา 13.00 น.
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 28 ก.ย. 2557 09.00 น. จนแล้วเสร็จ รายงานตัวเวลา 08.40 น.
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 28 ก.ย. 2557 13.30 น. จนแล้วเสร็จ รายงานตัวเวลา 13.00 น.
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 28 ก.ย. 2557 09.00 น. จนแล้วเสร็จ รายงานตัวเวลา 08.40 น.
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 28 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 28 ก.ย. 2557 13.30 น. จนแล้วเสร็จ รายงานตัวเวลา 13.00 น.
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 28 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 รายงานตัวเวลา 08.40 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวศิริเพ็ญ ศรีพุฒินิพนธ์ เบอร์โทร 08 - 4413 - 6638 e-mail : siripensri@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]