หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กาญจนบุรี เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 67 41 73.21% 7 12.5% 4 7.14% 4 7.14% 56
2 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 62 35 63.64% 12 21.82% 4 7.27% 4 7.27% 55
3 โรงเรียนบ้านดินโส 53 33 71.74% 9 19.57% 2 4.35% 2 4.35% 46
4 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 34 26 76.47% 2 5.88% 4 11.76% 2 5.88% 34
5 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 33 24 77.42% 4 12.9% 3 9.68% 0 0% 31
6 โรงเรียนวัดปรังกาสี 36 24 72.73% 4 12.12% 2 6.06% 3 9.09% 33
7 โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 37 20 62.5% 4 12.5% 3 9.38% 5 15.63% 32
8 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 27 19 76% 4 16% 1 4% 1 4% 25
9 โรงเรียนบ้านวังสิงห์ 35 18 51.43% 11 31.43% 4 11.43% 2 5.71% 35
10 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 35 18 54.55% 9 27.27% 4 12.12% 2 6.06% 33
11 โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 41 18 54.55% 7 21.21% 4 12.12% 4 12.12% 33
12 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 32 18 64.29% 5 17.86% 5 17.86% 0 0% 28
13 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 37 15 46.88% 11 34.38% 3 9.38% 3 9.38% 32
14 โรงเรียนบ้านไร่ 46 15 40.54% 10 27.03% 9 24.32% 3 8.11% 37
15 โรงเรียนบ้านอูล่อง 23 15 75% 4 20% 1 5% 0 0% 20
16 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 28 14 56% 8 32% 2 8% 1 4% 25
17 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 29 13 52% 8 32% 2 8% 2 8% 25
18 โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก 16 13 86.67% 1 6.67% 1 6.67% 0 0% 15
19 โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ 21 10 55.56% 7 38.89% 0 0% 1 5.56% 18
20 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 18 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
21 โรงเรียนบ้านแก่งจอ 19 8 47.06% 6 35.29% 3 17.65% 0 0% 17
22 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 19 8 53.33% 3 20% 1 6.67% 3 20% 15
23 โรงเรียนบ้านปากลำปิล็อก 11 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
24 โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน 20 7 35% 6 30% 5 25% 2 10% 20
25 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 16 7 46.67% 6 40% 1 6.67% 1 6.67% 15
26 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 13 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
27 โรงเรียนบ้านประจำไม้ 11 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
28 โรงเรียนบ้านเขาช้าง 11 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
29 โรงเรียนคุรุสภา 11 6 54.55% 4 36.36% 0 0% 1 9.09% 11
30 โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 13 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
31 โรงเรียนบ้านหินแหลม 8 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
32 โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา 18 5 29.41% 8 47.06% 3 17.65% 1 5.88% 17
33 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
34 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
35 โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 13 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
36 โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น 12 5 55.56% 1 11.11% 3 33.33% 0 0% 9
37 โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
38 โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
39 โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
40 โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 18 4 22.22% 6 33.33% 6 33.33% 2 11.11% 18
41 โรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง 11 4 36.36% 6 54.55% 1 9.09% 0 0% 11
42 โรงเรียนเพียงหลวง3(บ้านเหมืองแร่อีต่อง)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
43 โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
44 โรงเรียนบ้านหนองขอน 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
45 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
46 โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ 8 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
47 โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
48 โรงเรียนบ้านห้วยกบ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
49 โรงเรียนบ้านไร่ป้า 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
50 โรงเรียนหลุงกัง 8 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
51 โรงเรียนวัดหินดาด 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
52 โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
53 โรงเรียนบ้านยางขาว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
54 โรงเรียนบ้านวังผาตาด 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
55 โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
56 โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
57 โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
58 โรงเรียนบ้านพุองกะ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
59 โรงเรียนบ้านวังกระแจะ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
60 โรงเรียนวัดปากกิเลน 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
61 โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 5 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
62 โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
63 โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
65 โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
66 โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
67 โรงเรียนบ้านช่องแคบ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
68 โรงเรียนบ้านนามกุย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
69 โรงเรียนบ้านเขาพัง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนบ้านยางโทน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
71 โรงเรียนบ้านจันเดย์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
72 โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ (ไทรโยค) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
73 โรงเรียนบ้านสารวัตร 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
74 โรงเรียนบ้านหิดดาด (ไทรโยค) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวศิริเพ็ญ ศรีพุฒินิพนธ์ เบอร์โทร 08 - 4413 - 6638 e-mail : siripensri@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]