สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดวังก์วิเวการาม 41 7 4 4 52
2 บ้านบ้องตี้ 35 12 4 4 51
3 บ้านดินโส 33 9 2 2 44
4 บ้านห้วยมาลัย 26 2 4 2 32
5 บ้านกุยแหย่ 24 4 3 0 31
6 วัดปรังกาสี 24 4 2 3 30
7 ไทรโยคใหญ่ 20 4 3 5 27
8 อนุบาลทองผาภูมิ 19 4 1 1 24
9 บ้านวังสิงห์ 18 11 4 2 33
10 อนุบาลสังขละบุรี 18 9 4 2 31
11 พุทธวิมุติวิทยา 18 7 4 4 29
12 อนุบาลไทรโยค 18 5 5 0 28
13 บ้านท่าดินแดง 15 11 3 3 29
14 บ้านไร่ 15 10 9 3 34
15 บ้านอูล่อง 15 4 1 0 20
16 บ้านเกริงกระเวีย 14 8 2 1 24
17 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 13 8 2 2 23
18 วัดใหม่ดงสัก 13 1 1 0 15
19 บ้านเหมืองสองท่อ 10 7 0 1 17
20 บ้านทุ่งเสือโทน 9 3 1 0 13
21 บ้านแก่งจอ 8 6 3 0 17
22 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 8 3 1 3 12
23 บ้านปากลำปิล็อก 8 1 2 0 11
24 สมาคมไทย-ออสเตรเลียน 7 6 5 2 18
25 บ้านวังโพธิ์ 7 6 1 1 14
26 บ้านวังใหญ่ 7 3 1 1 11
27 บ้านประจำไม้ 7 2 1 1 10
28 บ้านเขาช้าง 7 1 1 0 9
29 คุรุสภา 6 4 0 1 10
30 วัดป่าถ้ำภูเตย 6 1 2 0 9
31 บ้านหินแหลม 6 0 0 1 6
32 บ้านท่าทุ่งนา 5 8 3 1 16
33 บ้านหนองปลาซิว 5 3 1 1 9
34 บ้านใหม่พัฒนา 5 3 1 0 9
35 บ้านกองม่องทะ 5 2 1 1 8
36 บ้านเขาสามชั้น 5 1 3 0 9
37 บ้านป่าไม้สะพานลาว 5 1 0 0 6
38 บ้านลิ่นถิ่น 5 1 0 0 6
39 บ้านทุ่งก้างย่าง 5 0 0 0 5
40 บ้านห้วยเสือ 4 6 6 2 16
41 ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง 4 6 1 0 11
42 เพียงหลวง3(บ้านเหมืองแร่อีต่อง)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 3 2 2 0 7
43 สามัคคีธรรมานุสรณ์ 3 2 1 0 6
44 บ้านหนองขอน 3 2 0 0 5
45 บ้านหนองเจริญ 3 0 1 0 4
46 บ้านเสาหงษ์ 3 0 0 0 3
47 บ้านซองกาเรีย 3 0 0 0 3
48 บ้านห้วยกบ 3 0 0 0 3
49 บ้านไร่ป้า 2 2 1 0 5
50 หลุงกัง 2 1 2 1 5
51 วัดหินดาด 2 1 0 1 3
52 บ้านแก่งระเบิด 2 1 0 0 3
53 บ้านยางขาว 2 1 0 0 3
54 บ้านวังผาตาด 2 0 2 0 4
55 บ้านถ้ำดาวดึงส์ 2 0 1 0 3
56 บ้านท่ามะเดื่อ 2 0 0 1 2
57 บ้านวังกระแจะ 2 0 0 0 2
58 บ้านพุม่วง-พุพง 2 0 0 0 2
59 บ้านพุองกะ 2 0 0 0 2
60 วัดปากกิเลน 1 3 0 0 4
61 บ้านหาดงิ้ว 1 2 0 0 3
62 บ้านห้วยเขย่ง 1 2 0 0 3
63 บ้านห้วยกะทะทอง 1 2 0 0 3
64 สหคริสเตียนศึกษา 1 1 0 1 2
65 บ้านลุ่มผึ้ง 1 1 0 0 2
66 บ้านทุ่งเรือโกลน 1 0 2 0 3
67 บ้านนามกุย 1 0 0 0 1
68 บ้านช่องแคบ 1 0 0 0 1
69 บ้านเขาพัง 0 2 0 0 2
70 บ้านยางโทน 0 1 1 0 2
71 บ้านจันเดย์ 0 1 0 0 1
72 บ้านท่ามะเดื่อ (ไทรโยค) 0 0 1 0 1
73 บ้านสารวัตร 0 0 0 0 0
74 บ้านหิดดาด (ไทรโยค) 0 0 0 0 0
รวม 575 221 106 58 960