สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดวังก์วิเวการาม 41 7 4 4 52
2 บ้านบ้องตี้ 35 12 4 4 51
3 บ้านดินโส 33 9 2 2 44
4 บ้านห้วยมาลัย 26 2 4 2 32
5 บ้านกุยแหย่ 24 4 3 0 31
6 วัดปรังกาสี 24 4 2 3 30
7 ไทรโยคใหญ่ 20 4 3 5 27
8 อนุบาลสังขละบุรี 18 9 4 2 31
9 พุทธวิมุติวิทยา 18 7 4 4 29
10 อนุบาลไทรโยค 18 5 5 0 28
11 อนุบาลทองผาภูมิ 16 4 1 1 21
12 บ้านท่าดินแดง 15 11 3 3 29
13 บ้านอูล่อง 15 4 1 0 20
14 บ้านวังสิงห์ 13 11 4 2 28
15 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 13 8 2 2 23
16 บ้านเกริงกระเวีย 13 8 2 0 23
17 วัดใหม่ดงสัก 13 1 1 0 15
18 บ้านไร่ 11 9 7 2 27
19 บ้านเหมืองสองท่อ 10 7 0 1 17
20 บ้านทุ่งเสือโทน 9 3 1 0 13
21 บ้านแก่งจอ 8 6 3 0 17
22 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 8 3 1 3 12
23 บ้านปากลำปิล็อก 8 1 2 0 11
24 สมาคมไทย-ออสเตรเลียน 7 6 5 2 18
25 บ้านวังโพธิ์ 7 6 1 1 14
26 บ้านวังใหญ่ 7 3 1 1 11
27 บ้านประจำไม้ 7 2 1 0 10
28 บ้านเขาช้าง 7 1 1 0 9
29 คุรุสภา 6 4 0 1 10
30 วัดป่าถ้ำภูเตย 6 1 2 0 9
31 บ้านหนองปลาซิว 5 3 1 1 9
32 บ้านกองม่องทะ 5 2 1 0 8
33 บ้านเขาสามชั้น 5 1 3 0 9
34 บ้านลิ่นถิ่น 5 1 0 0 6
35 บ้านหินแหลม 5 0 0 1 5
36 บ้านทุ่งก้างย่าง 5 0 0 0 5
37 บ้านห้วยเสือ 4 6 6 2 16
38 ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง 4 6 1 0 11
39 บ้านใหม่พัฒนา 4 3 0 0 7
40 บ้านท่าทุ่งนา 3 8 1 1 12
41 เพียงหลวง3(บ้านเหมืองแร่อีต่อง)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 3 2 2 0 7
42 บ้านหนองขอน 3 2 0 0 5
43 บ้านหนองเจริญ 3 0 1 0 4
44 บ้านเสาหงษ์ 3 0 0 0 3
45 บ้านซองกาเรีย 3 0 0 0 3
46 บ้านห้วยกบ 3 0 0 0 3
47 บ้านไร่ป้า 2 2 1 0 5
48 หลุงกัง 2 1 2 1 5
49 วัดหินดาด 2 1 0 1 3
50 บ้านแก่งระเบิด 2 1 0 0 3
51 บ้านยางขาว 2 1 0 0 3
52 บ้านวังผาตาด 2 0 2 0 4
53 บ้านถ้ำดาวดึงส์ 2 0 1 0 3
54 บ้านท่ามะเดื่อ 2 0 0 0 2
55 บ้านวังกระแจะ 2 0 0 0 2
56 บ้านพุม่วง-พุพง 2 0 0 0 2
57 บ้านพุองกะ 2 0 0 0 2
58 วัดปากกิเลน 1 3 0 0 4
59 สามัคคีธรรมานุสรณ์ 1 2 1 0 4
60 บ้านหาดงิ้ว 1 2 0 0 3
61 บ้านห้วยเขย่ง 1 2 0 0 3
62 บ้านห้วยกะทะทอง 1 2 0 0 3
63 สหคริสเตียนศึกษา 1 1 0 1 2
64 บ้านป่าไม้สะพานลาว 1 1 0 0 2
65 บ้านลุ่มผึ้ง 1 1 0 0 2
66 บ้านทุ่งเรือโกลน 1 0 2 0 3
67 บ้านนามกุย 1 0 0 0 1
68 บ้านช่องแคบ 1 0 0 0 1
69 บ้านเขาพัง 0 2 0 0 2
70 บ้านยางโทน 0 1 1 0 2
71 บ้านจันเดย์ 0 1 0 0 1
72 บ้านท่ามะเดื่อ (ไทรโยค) 0 0 1 0 1
73 บ้านสารวัตร 0 0 0 0 0
74 บ้านหิดดาด (ไทรโยค) 0 0 0 0 0
รวม 552 220 101 53 926