หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนโคกสำโรง ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษอาคาร 2(ชั้นล่าง) 13 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนโคกสำโรง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้อง1อาคาร2 (ชั้น 2) 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโคกสำโรง ห้องสมุดอาคาร 3 (ชั้น1) 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนโคกสำโรง ห้องป.6 อาคาร 2 (ชัน2) 13 ก.ย. 2557 09.00-14.00
-
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโคกสำโรง ห้องอาเซียน อาคาร 2 (ชั้น2) 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนโคกสำโรง ห้องฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 2 (2) 13 ก.ย. 2557 09.00-14.00
-
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโคกสำโรง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคาร 2 ชั้น 2 (ห้อง2) 13 ก.ย. 2557 12.30-16.30
-
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนโคกสำโรง อาคาร ICT ชุมชน 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนโคกสำโรง อาคาร ICT ชุมชน 13 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนโคกสำโรง ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมคอมพิวเตอร์อาคาร2ชั้น 2 ห้อง1 13 ก.ย. 2557 13.00-15.00
-
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนโคกสำโรง ห้อง ห้องอาเซียนอาคาร2ชั้น2 13 ก.ย. 2557 13.00-15.00
-
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนโคกสำโรง ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษอาคาร 2(ชั้นล่าง) 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายสมพงษ์ เพชรหมื่นไวย 085-406-1016 sup_sompong@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]