หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1301 12 ก.ย. 2557 09.00-11.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1302 12 ก.ย. 2557 09.00-11.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1303 12 ก.ย. 2557 09.00-11.00
-
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา อาคาร กาญจนาภิเษก ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 12 ก.ย. 2557 09.00
-
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 12 ก.ย. 2557 09.00
-
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา อาคาร กาญจนาภิเษก ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 12 ก.ย. 2557 09.00
-
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 12 ก.ย. 2557 09.00
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 12 ก.ย. 2557 09.00 - 11.30
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 12 ก.ย. 2557 09.00 -11.30
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1304 12 ก.ย. 2557 เริ่ม 09.00
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1305 12 ก.ย. 2557 เริ่ม 09.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1306 12 ก.ย. 2557 เริ่ม 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายสมพงษ์ เพชรหมื่นไวย 085-406-1016 sup_sompong@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]