หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา อาคาร ๑ ชั้น ๒ ห้อง ๔/๓ 12 ก.ย. 2557 09.00
-
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป. 4/3 12 ก.ย. 2557 09.00
-
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา อาคาร ๑ ชั้น ๒ ห้อง Lap 1 12 ก.ย. 2557 09.00
-
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง Lap 2 12 ก.ย. 2557 09.00
-
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 4/1 12 ก.ย. 2557 09.00
-
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป. 4/2 12 ก.ย. 2557 09.00
-
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา อาคาร เวทีเล็กหน้าอาคาร ๑ 12 ก.ย. 2557 09.00
-
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา หอประชุม 12 ก.ย. 2557 09.00
-
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา ลานประดู่ (โต๊ะหินอ่อน) 12 ก.ย. 2557 09.00
-
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา อาคารพลศึกษา 12 ก.ย. 2557 09.00
-
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา โรงยิมนีเซียมโกษาธิบดี (ศูนย์สงครามพิเศษ) 12 ก.ย. 2557 09.00
-
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา โรงยิมนีเซียมโกษาธิบดี (ศูนย์สงครามพิเศษ) 12 ก.ย. 2557 09.00
-
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา โรงยิมนีเซียมโกษาธิบดี (ศูนย์สงครามพิเศษ) 12 ก.ย. 2557 09.00
-
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา โรงยิมเนเซี่ยมโกษาธิบดี (ศูนย์สงครามพิเศษ) 12 ก.ย. 2557 09.00
-
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา โรงยิมเนเซี่ยมโกษาธิบดี (ศูนย์สงครามพิเศษ) 12 ก.ย. 2557 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายสมพงษ์ เพชรหมื่นไวย 085-406-1016 sup_sompong@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]