หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกกระเทียม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องอนุบาล 12 ก.ย. 2557 09.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกกระเทียม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องอนุบาล 12 ก.ย. 2557 09.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกกระเทียม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องอนุบาล 12 ก.ย. 2557 09.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 18 ก.ย. 2557 09.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 18 ก.ย. 2557 09.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 18 ก.ย. 2557 09.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกกระเทียม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 12 ก.ย. 2557 09.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกกระเทียม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 12 ก.ย. 2557 09.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกกระเทียม ศาลาประชาคม ชั้น 1 ห้อง ศาลาประชาคม 12 ก.ย. 2557 09.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกกระเทียม ศาลาประชาคม ชั้น 1 ห้อง ศาลาประชาคม 12 ก.ย. 2557 09.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกกระเทียม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประถมศึกษาปีที่ 5 12 ก.ย. 2557 09.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกกระเทียม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประถมศึกษาปีที่ 4 12 ก.ย. 2557 09.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกกระเทียม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประถมศึกษาปีที่ ๖ 12 ก.ย. 2557 09.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกกระเทียม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 1 12 ก.ย. 2557 09.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกกระเทียม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องจริยะ 12 ก.ย. 2557 09.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกกระเทียม อาคาร ธรรมานามัย 100 ปี ชั้น 1 ห้อง อาคาร ธรรมานามัย 12 ก.ย. 2557 09.00
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกกระเทียม ห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 12 ก.ย. 2557 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายสมพงษ์ เพชรหมื่นไวย 085-406-1016 sup_sompong@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]