หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี อาคาร เอนกประสงค์ ชั้น ป.1-6 12 ก.ย. 2557 09.00
-
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี อาคาร เอนกประสงค์ ชั้น ม.1-3 12 ก.ย. 2557 09.00
-
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ห้องโสต ด้านหลัง 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องโสต ด้านหน้า 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายสมพงษ์ เพชรหมื่นไวย 085-406-1016 sup_sompong@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]