หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนชุบศรฯ อาคาร เอนกประสงค์เล็ก 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00 -
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนชุบศรฯ อาคาร เอนกประสงค์เล็ก 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00 -
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนชุบศรฯ อาคาร เอนกประสงค์เล็ก 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00 -
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนชุบศรฯ อาคารโรงอาหาร 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00 -
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนชุบศรฯ อาคารโรงอาหาร 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00 -
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุบศรฯ อาคารโรงอาหาร 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00 -
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุบศรฯ อาคาร โรงอาหาร 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00 -
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุบศรฯ อาคาร โรงอาหาร 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00 -
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนชุบศรฯ อาคาร เอนกประสงค์ใหญ่ 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00 -
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนชุบศรฯ อาคาร เอนกประสงค์ใหญ่ 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00 -
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนชุบศรฯ อาคาร เอนกประสงค์ใหญ่ 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00 -
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุบศรฯ อาคาร โรงอาหาร 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00 -
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุบศรฯ ชั้นล่างอาคารกมลพยงค์ 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00 -
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุบศรฯ ชั้นล่างอาคารกมลพยงค์ 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00 -
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนชุบศรฯ ชั้นล่างอาคารกมลพยงค์ 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00 -


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายสมพงษ์ เพชรหมื่นไวย 085-406-1016 sup_sompong@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]