หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร MEP ห้อง ป.4/7 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร MEP ห้อง ป.2/7 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร MEP ห้อง ป.3/7 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร MEP ห้อง ป.6/7 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร MEP ห้อง ป.1/7 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 12 ก.ย. 2557 09.00-15.00
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.4/5 12 ก.ย. 2557 09.00-15.00
-
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี เวทีปฐมวัยคนเก่ง (บนเวที )หน้าอาคารอำนวยการ 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร 12 ก.ย. 2557 09.00
-
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร MEP ห้อง ห้องสมุด MEP 12 ก.ย. 2557 09.00 - 10.00
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร 12 ก.ย. 2557 09.00
-
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.4/6 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ศูนย์อาเซียนศึกษา 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายสมพงษ์ เพชรหมื่นไวย 085-406-1016 sup_sompong@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]