หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ลพบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 106 54 52.94% 30 29.41% 10 9.8% 8 7.84% 102
2 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 80 53 68.83% 17 22.08% 4 5.19% 3 3.9% 77
3 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 50 29 60.42% 10 20.83% 6 12.5% 3 6.25% 48
4 โรงเรียนโคกสำโรง 60 25 49.02% 12 23.53% 6 11.76% 8 15.69% 51
5 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 43 19 51.35% 8 21.62% 4 10.81% 6 16.22% 37
6 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 52 18 39.13% 17 36.96% 7 15.22% 4 8.7% 46
7 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 44 13 32.5% 11 27.5% 5 12.5% 11 27.5% 40
8 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 42 13 36.11% 8 22.22% 4 11.11% 11 30.56% 36
9 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 31 12 41.38% 10 34.48% 5 17.24% 2 6.9% 29
10 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 36 11 34.38% 12 37.5% 5 15.63% 4 12.5% 32
11 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 30 11 36.67% 11 36.67% 5 16.67% 3 10% 30
12 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 24 11 52.38% 5 23.81% 1 4.76% 4 19.05% 21
13 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 39 10 31.25% 9 28.13% 6 18.75% 7 21.88% 32
14 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 28 9 34.62% 13 50% 1 3.85% 3 11.54% 26
15 โรงเรียนบ้านโคกตูม 22 9 40.91% 10 45.45% 2 9.09% 1 4.55% 22
16 โรงเรียนวัดหนองเมือง 29 9 33.33% 9 33.33% 1 3.7% 8 29.63% 27
17 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 22 9 42.86% 7 33.33% 4 19.05% 1 4.76% 21
18 โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 19 9 47.37% 7 36.84% 1 5.26% 2 10.53% 19
19 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ 25 9 60% 4 26.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
20 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 19 9 50% 2 11.11% 4 22.22% 3 16.67% 18
21 โรงเรียนวัดสะแกราบ 24 8 38.1% 7 33.33% 2 9.52% 4 19.05% 21
22 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 19 8 44.44% 4 22.22% 3 16.67% 3 16.67% 18
23 โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 17 8 50% 3 18.75% 2 12.5% 3 18.75% 16
24 โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย 14 8 57.14% 3 21.43% 1 7.14% 2 14.29% 14
25 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 26 7 28% 12 48% 2 8% 4 16% 25
26 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย 25 7 31.82% 5 22.73% 5 22.73% 5 22.73% 22
27 โรงเรียนบ้านสระเตย 19 7 38.89% 5 27.78% 3 16.67% 3 16.67% 18
28 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 17 7 41.18% 5 29.41% 0 0% 5 29.41% 17
29 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง 13 7 53.85% 2 15.38% 2 15.38% 2 15.38% 13
30 โรงเรียนวัดมหาสอน "ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 9 7 77.78% 0 0% 0 0% 2 22.22% 9
31 โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
32 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 30 6 33.33% 8 44.44% 1 5.56% 3 16.67% 18
33 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 28 6 22.22% 5 18.52% 9 33.33% 7 25.93% 27
34 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 19 6 35.29% 5 29.41% 2 11.76% 4 23.53% 17
35 โรงเรียนวัดมุจลินท์ 19 6 37.5% 4 25% 4 25% 2 12.5% 16
36 โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 15 6 40% 4 26.67% 1 6.67% 4 26.67% 15
37 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 11 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
38 โรงเรียนรัตนศึกษา 16 6 40% 1 6.67% 4 26.67% 4 26.67% 15
39 โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
40 โรงเรียนวรพิทยา 14 5 35.71% 8 57.14% 0 0% 1 7.14% 14
41 โรงเรียนวัดดงสวอง 15 5 41.67% 6 50% 0 0% 1 8.33% 12
42 โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา 13 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
43 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) 14 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
44 โรงเรียนจินดารัตน์ 10 5 50% 0 0% 1 10% 4 40% 10
45 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ซอย๖) เทศบาลตำบลโคกตูม 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
46 โรงเรียนพระวรสาร 19 4 21.05% 8 42.11% 3 15.79% 4 21.05% 19
47 โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 16 4 25% 7 43.75% 3 18.75% 2 12.5% 16
48 โรงเรียนวัดถนนแค 27 4 19.05% 6 28.57% 3 14.29% 8 38.1% 21
49 โรงเรียนวัดชีแวะ 12 4 33.33% 6 50% 1 8.33% 1 8.33% 12
50 โรงเรียนพิบูลปัทมาคม 14 4 36.36% 6 54.55% 0 0% 1 9.09% 11
51 โรงเรียนวัดใดใหญ่ 19 4 22.22% 4 22.22% 3 16.67% 7 38.89% 18
52 โรงเรียนวัดบ่อเงิน 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
53 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ 16 4 28.57% 3 21.43% 4 28.57% 3 21.43% 14
54 โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 12 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 3 27.27% 11
55 โรงเรียนวัดอัมพวัน 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
56 โรงเรียนบ้านบางลี่ 17 4 30.77% 2 15.38% 5 38.46% 2 15.38% 13
57 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 12 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 5 41.67% 12
58 โรงเรียนวัดตองปุ 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
59 โรงเรียนวัดเขาสมอคอน 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
60 โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านหมี่ 8 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
61 โรงเรียนวัดตะเคียน 9 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
62 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
63 โรงเรียนชุบศร (ร.๓๑ พัน.๑ รอ.อุปถัมภ์) 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
64 โรงเรียนบ้านพุม่วง 8 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
65 โรงเรียนวัดโป่งแค 21 3 15.79% 8 42.11% 3 15.79% 5 26.32% 19
66 โรงเรียนวัดสำราญ 14 3 21.43% 6 42.86% 1 7.14% 4 28.57% 14
67 โรงเรียนวัดหัวสำโรง 9 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
68 โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย 9 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
69 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
70 โรงเรียนกำจรวิทย์ 12 3 25% 2 16.67% 3 25% 4 33.33% 12
71 โรงเรียนวัดหนองหอย 9 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
72 โรงเรียนวัดโบสถ์ 8 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
73 โรงเรียนบ้านหนองแขม 9 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
74 โรงเรียนวัดเกตุ 7 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
75 โรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตน์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนวัดรัตนาราม 8 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 7
77 โรงเรียนวัดหนองมน 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
78 โรงเรียนวัดเขาหนีบ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 11 2 20% 8 80% 0 0% 0 0% 10
80 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง 24 2 11.11% 7 38.89% 3 16.67% 6 33.33% 18
81 โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล 14 2 14.29% 5 35.71% 3 21.43% 4 28.57% 14
82 โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น 9 2 25% 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 8
83 โรงเรียนวัดไผ่แตร 12 2 18.18% 4 36.36% 5 45.45% 0 0% 11
84 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 10 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
85 โรงเรียนวัดดงพลับ 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
86 โรงเรียนวัดยวด 9 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
87 โรงเรียนวัดหนองหลวง 8 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
88 โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
89 โรงเรียนวัดหนองคู(บ้านหมี่) 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
90 โรงเรียนวัดสนามไชย 8 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
91 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
92 โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
93 โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 9 2 25% 2 25% 0 0% 4 50% 8
94 โรงเรียนบ้านวังจั่น 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
95 โรงเรียนบ้านดอนดึง 6 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
96 โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
97 โรงเรียนวัดบ้านลาด 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
98 โรงเรียนวัดหนองบัวขาว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร 8 1 12.5% 6 75% 1 12.5% 0 0% 8
102 โรงเรียนบ้านพรมทิน 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
103 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี (สังวรราษฎร์นุสรณ์) 8 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 2 25% 8
104 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
105 โรงเรียนบัณฑิตศึกษา 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
106 โรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
107 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต 8 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
108 โรงเรียนวัดซับเสือแมบ 7 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
109 โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
110 โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
111 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนวัดดงแก้ว 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
113 โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
114 โรงเรียนวัดท่าแค 5 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนวัดตะลุง 6 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
117 โรงเรียนวัดเขาวงกฎ 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
118 โรงเรียนวัดสิงห์ทอง 6 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
119 โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
120 โรงเรียนวัดโคกหม้อ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
121 โรงเรียนวัดมะค่า 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
122 โรงเรียนบ้านบางงา (รัฐประชาสรรค์) 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
123 โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
124 โรงเรียนกองบินโคกกะเทียม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนวัดหนองคู 5 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
128 โรงเรียนวัดถ้ำตะโก 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
129 โรงเรียนวัดข่อยใต้ 14 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 6 75% 8
130 โรงเรียนบ้านหนองแก 5 1 20% 0 0% 1 20% 3 60% 5
131 โรงเรียนวัดสัมพันธมิตร 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
132 โรงเรียนวัดคงคาราม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
133 โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านกระเบากลัก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านดงมะรุม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนวัดน้ำจั้น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนวัดสระมะเกลือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนวัดดงน้อย 12 0 0% 6 54.55% 2 18.18% 3 27.27% 11
142 โรงเรียนบ้านโป่งยอ 6 0 0% 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
143 โรงเรียนท่าวุ้ง 8 0 0% 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 8
144 โรงเรียนวัดเทพอำไพ 6 0 0% 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 6
145 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 7 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
146 โรงเรียนวัดธรรมิการาม 6 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
147 โรงเรียนบ้านหนองนางาม 6 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
148 โรงเรียนวัดบางพึ่ง 4 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
149 โรงเรียนวัดหนองพิมาน 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
150 โรงเรียนบ้านคลองเกตุ 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนวัดท้ายลาด 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
152 โรงเรียนวัดบ้านทราย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
153 โรงเรียนอนุบาลเย็นศิระ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
154 โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
155 โรงเรียนบ้านกล้วย 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
156 โรงเรียนบ้านเขาดิน 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านไทรย้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนวัดสายห้วยแก้ว 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ 4 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
162 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
163 โรงเรียนวัดหนองน้ำทิพย์ 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
164 โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
165 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านดงกลาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านเนินจันทร์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านโคกสุข 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
170 โรงเรียนวัดคลองเม่า 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
171 โรงเรียนวัดลาดสาลี่ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
172 โรงเรียนวัดหนองปลิง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
173 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
174 โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
175 โรงเรียนวัดข่อยกลาง 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
176 โรงเรียนวัดหนองแก้ว 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
177 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
178 โรงเรียนวัดวังหัวแหวน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
179 โรงเรียนวรกิจพิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
180 โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
181 โรงเรียนวัดสะพานคง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
182 โรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
183 โรงเรียนวัดหนองแขม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
184 โรงเรียนวัดใดยาว 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายสมพงษ์ เพชรหมื่นไวย 085-406-1016 sup_sompong@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]