หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนกองบินโคกกะเทียม 2 16 6
2 007 โรงเรียนค่ายพิบูลสงคราม 0 0 0
3 013 โรงเรียนชุบศร (ร.๓๑ พัน.๑ รอ.อุปถัมภ์) 6 11 8
4 014 โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก 3 4 3
5 015 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย 25 48 28
6 016 โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย 9 47 16
7 017 โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย 1 1 1
8 018 โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย 1 1 1
9 019 โรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยา 0 0 0
10 021 โรงเรียนท่าวุ้ง 8 13 12
11 031 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 50 98 76
12 284031 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 1 1
13 033 โรงเรียนบ้านกระเบากลัก 1 3 2
14 034 โรงเรียนบ้านกล้วย 2 3 3
15 040 โรงเรียนบ้านคลองเกตุ 3 7 3
16 045 โรงเรียนบ้านชอนบอน 0 0 0
17 046 โรงเรียนบ้านดงกลาง 1 1 1
18 047 โรงเรียนบ้านดงมะรุม 1 20 6
19 048 โรงเรียนบ้านดอนดึง 6 22 10
20 049 โรงเรียนบ้านดอนทอง 0 0 0
21 050 โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า 4 7 6
22 051 โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 11 22 18
23 053 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 3 12 6
24 052 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 12 23 17
25 055 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 28 51 41
26 056 โรงเรียนบ้านน้ำบ่า 0 0 0
27 058 โรงเรียนบ้านบางงา (รัฐประชาสรรค์) 3 5 4
28 059 โรงเรียนบ้านบางลี่ 17 28 21
29 222 โรงเรียนบ้านพรมทิน 6 12 12
30 063 โรงเรียนบ้านพุม่วง 8 14 10
31 065 โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น 9 20 14
32 064 โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 7 9 9
33 066 โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 16 57 30
34 067 โรงเรียนบ้านวังจั่น 6 11 8
35 069 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 43 73 52
36 284069 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 3 6 5
37 068 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 10 27 16
38 070 โรงเรียนบ้านสระเตย 19 37 27
39 071 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) 6 27 14
40 074 โรงเรียนบ้านหนองชนะชัย 0 0 0
41 075 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 5 6 5
42 076 โรงเรียนบ้านหนองนางาม 6 4 4
43 077 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 7 4
44 078 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1 1 1
45 080 โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 1 3 1
46 072 โรงเรียนบ้านหนองแก 5 8 6
47 073 โรงเรียนบ้านหนองแขม 9 23 16
48 079 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 0 0 0
49 081 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 19 44 31
50 083 โรงเรียนบ้านหัวดง 0 0 0
51 084 โรงเรียนบ้านหัวบึง 1 0 0
52 082 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 11 17 13
53 035 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 26 47 28
54 036 โรงเรียนบ้านเขาดิน 2 6 4
55 038 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 42 98 65
56 039 โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค 5 22 9
57 037 โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 17 27 22
58 057 โรงเรียนบ้านเนินจันทร์ 1 3 2
59 041 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 5 6 2
60 042 โรงเรียนบ้านโคกตูม 22 77 28
61 043 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 7 10 9
62 044 โรงเรียนบ้านโคกสุข 1 1 1
63 060 โรงเรียนบ้านโป่งยอ 6 20 13
64 054 โรงเรียนบ้านไทรย้อย 1 3 2
65 061 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 6 21 12
66 086 โรงเรียนพระวรสาร 19 35 20
67 087 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 52 113 71
68 089 โรงเรียนพิบูลปัทมาคม 14 30 19
69 090 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ 16 43 29
70 093 โรงเรียนรัตนศึกษา 16 31 21
71 096 โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี 1 1 1
72 100 โรงเรียนวัดข่อยกลาง 3 8 4
73 101 โรงเรียนวัดข่อยใต้ 14 26 14
74 105 โรงเรียนวัดคงคาราม 2 3 2
75 106 โรงเรียนวัดคลองเม่า 1 10 2
76 107 โรงเรียนวัดคอกกระบือ(จอมประชาสรรค์) 0 0 0
77 108 โรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา 4 12 4
78 109 โรงเรียนวัดคุ้งนาบุญ 0 0 0
79 112 โรงเรียนวัดชีแวะ 12 22 16
80 113 โรงเรียนวัดซับเสือแมบ 7 12 11
81 115 โรงเรียนวัดดงน้อย 12 15 14
82 116 โรงเรียนวัดดงพลับ 6 8 7
83 117 โรงเรียนวัดดงสวอง 15 24 19
84 114 โรงเรียนวัดดงแก้ว 3 4 4
85 118 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ 0 0 0
86 121 โรงเรียนวัดตองปุ 8 23 13
87 123 โรงเรียนวัดตะลุง 6 9 6
88 122 โรงเรียนวัดตะเคียน 9 18 16
89 124 โรงเรียนวัดถนนแค 27 59 32
90 125 โรงเรียนวัดถ้ำตะโก 3 5 4
91 127 โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม 6 13 8
92 132 โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 7 15 9
93 133 โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต 4 10 3
94 128 โรงเรียนวัดท่าข้าม 0 0 0
95 130 โรงเรียนวัดท่าช้าง 0 0 0
96 129 โรงเรียนวัดท่าแค 5 9 8
97 126 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 3 1
98 131 โรงเรียนวัดท้ายลาด 2 3 3
99 137 โรงเรียนวัดธรรมิการาม 6 9 6
100 136 โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 9 20 15
101 139 โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย 3 6 3
102 138 โรงเรียนวัดน้ำจั้น 1 6 3
103 141 โรงเรียนวัดบางกะพี้ 0 0 0
104 142 โรงเรียนวัดบางพึ่ง 4 9 4
105 140 โรงเรียนวัดบ่อเงิน 8 19 14
106 143 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 24 58 42
107 144 โรงเรียนวัดบ้านทราย 2 2 2
108 145 โรงเรียนวัดบ้านลาด 4 8 6
109 146 โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ 2 5 4
110 148 โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ 2 10 3
111 149 โรงเรียนวัดป่ากล้วย 0 0 0
112 152 โรงเรียนวัดพรหมาสตร์ 0 0 0
113 153 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 30 56 40
114 159 โรงเรียนวัดมหาสอน "ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 9 11 9
115 160 โรงเรียนวัดมะค่า 4 5 4
116 161 โรงเรียนวัดมุจลินท์ 19 47 25
117 162 โรงเรียนวัดยวด 9 18 10
118 163 โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี 3 5 3
119 164 โรงเรียนวัดรัตนาราม 8 18 14
120 165 โรงเรียนวัดรัมภาราม 0 0 0
121 166 โรงเรียนวัดลาดสาลี่ 1 1 1
122 167 โรงเรียนวัดวังหัวแหวน 1 1 1
123 168 โรงเรียนวัดสนามไชย 8 32 13
124 169 โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง 4 15 6
125 170 โรงเรียนวัดสระตาแวว 0 0 0
126 171 โรงเรียนวัดสระมะเกลือ 1 2 2
127 173 โรงเรียนวัดสะพานคง 1 1 1
128 172 โรงเรียนวัดสะแกราบ 24 46 27
129 174 โรงเรียนวัดสัมพันธมิตร 2 3 2
130 175 โรงเรียนวัดสายห้วยแก้ว 2 1 1
131 176 โรงเรียนวัดสำราญ 14 27 23
132 177 โรงเรียนวัดสิงห์ทอง 6 10 10
133 178 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) 1 1 0
134 179 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 30 72 36
135 180 โรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง 2 1 1
136 183 โรงเรียนวัดหนองคู 5 6 5
137 184 โรงเรียนวัดหนองคู(บ้านหมี่) 6 10 8
138 185 โรงเรียนวัดหนองน้ำทิพย์ 3 3 3
139 186 โรงเรียนวัดหนองบัวขาว 2 3 3
140 187 โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 2 4 3
141 188 โรงเรียนวัดหนองปลิง 1 3 2
142 189 โรงเรียนวัดหนองพิมาน 3 4 3
143 191 โรงเรียนวัดหนองมน 4 13 8
144 193 โรงเรียนวัดหนองหลวง 8 12 9
145 194 โรงเรียนวัดหนองหอย 9 15 12
146 192 โรงเรียนวัดหนองเมือง 29 51 36
147 181 โรงเรียนวัดหนองแก้ว 2 3 3
148 182 โรงเรียนวัดหนองแขม 1 3 2
149 190 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 5 8 7
150 195 โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด 0 0 0
151 196 โรงเรียนวัดหลวงสุวรรณาราม 0 0 0
152 200 โรงเรียนวัดหัวสำโรง 9 13 10
153 197 โรงเรียนวัดห้วยกรวด 0 0 0
154 198 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 2 0 0
155 199 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 2 2 2
156 203 โรงเรียนวัดอัมพวัน 8 13 9
157 098 โรงเรียนวัดเกตุ 7 15 8
158 099 โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม 5 12 9
159 102 โรงเรียนวัดเขาวงกฎ 5 26 10
160 103 โรงเรียนวัดเขาสมอคอน 7 11 9
161 104 โรงเรียนวัดเขาหนีบ 3 7 3
162 134 โรงเรียนวัดเทพกุญชรวราราม 0 0 0
163 135 โรงเรียนวัดเทพอำไพ 6 18 6
164 111 โรงเรียนวัดโคกหม้อ 4 13 7
165 110 โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร 8 14 12
166 147 โรงเรียนวัดโบสถ์ 8 13 11
167 150 โรงเรียนวัดโป่งแค 21 59 28
168 156 โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ 4 6 4
169 157 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต 8 11 9
170 158 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี (สังวรราษฎร์นุสรณ์) 8 13 8
171 154 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 28 49 30
172 284154 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 1 1 1
173 155 โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 12 28 18
174 119 โรงเรียนวัดใดยาว 1 2 2
175 120 โรงเรียนวัดใดใหญ่ 19 60 34
176 201 โรงเรียนวัดใหม่ขุนนวน 0 0 0
177 202 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง 13 18 13
178 151 โรงเรียนวัดไผ่แตร 12 12 12
179 205 โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 2 6 2
180 206 โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร 2 4 3
181 207 โรงเรียนสาริมานอุปถัมภ์ 0 0 0
182 208 โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 8 23 15
183 211 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 36 74 47
184 212 โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 15 27 21
185 216 โรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตน์ 4 8 4
186 218 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ 25 32 26
187 217 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 44 97 68
188 284217 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 1 2 2
189 220 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 80 175 130
190 284220 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 2 2
191 092 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 106 260 179
192 008 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 19 30 28
193 009 โรงเรียนโคกสำโรง 60 113 66
194 012 โรงเรียนไฉไลพร 0 0 0
195 030 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) 14 32 18
196 001 โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 19 46 21
197 002 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง 24 36 25
198 004 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซำซ้อน ลพบุรี 0 0 0
199 005 โรงเรียนกำจรวิทย์ 12 17 14
200 010 โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา 13 23 21
201 011 โรงเรียนจินดารัตน์ 10 22 16
202 020 โรงเรียนทศธรรม 0 0 0
203 032 โรงเรียนบัณฑิตศึกษา 5 11 9
204 085 โรงเรียนบำรุงศึกษา 0 0 0
205 094 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 39 88 44
206 095 โรงเรียนวรกิจพิทยา 1 1 1
207 097 โรงเรียนวรพิทยา 14 27 19
208 204 โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล 14 33 20
209 210 โรงเรียนสุวัฒนบดี 0 0 0
210 209 โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย 14 29 19
211 219 โรงเรียนอนุบาลเย็นศิระ 2 4 3
212 221 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 31 76 45
213 091 โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา 1 3 1
214 213 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม 2 4 3
215 214 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง 1 3 2
216 215 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ 1 1 1
217 022 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ซอย๖) เทศบาลตำบลโคกตูม 5 7 6
218 023 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 19 29 20
219 026 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 22 41 33
220 284026 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1 2 2
221 029 โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านหมี่ 8 41 10
222 006 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 17 31 19
รวม 2024 4294 2781
7075

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายสมพงษ์ เพชรหมื่นไวย 085-406-1016 sup_sompong@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]