สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลพบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 54 30 10 8 94
2 อนุบาลลพบุรี 53 17 4 3 74
3 บรรจงรัตน์ 29 10 6 3 45
4 โคกสำโรง 25 12 6 8 43
5 บ้านวังเพลิง 19 8 4 6 31
6 พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 18 17 7 4 42
7 อนุบาลบ้านเพนียด 13 11 5 11 29
8 บ้านเขาทับควาย 13 8 4 11 25
9 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 12 10 5 2 27
10 อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 11 12 5 4 28
11 วัดพานิชธรรมิการาม 11 11 5 3 27
12 วัดบ้านดาบ 11 5 1 4 17
13 รุ่งนิวัติวิทยา 10 9 6 7 25
14 บ้านนกเขาเปล้า 9 13 1 3 23
15 บ้านโคกตูม 9 10 2 1 21
16 วัดหนองเมือง 9 9 1 8 19
17 เทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 9 7 4 1 20
18 ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 9 7 1 2 17
19 อนุบาลบ้านหมี่ 9 4 1 1 14
20 โคกลำพานวิทยา 9 2 4 3 15
21 วัดสะแกราบ 8 7 2 4 17
22 บ้านหลุมข้าว 8 4 3 3 15
23 บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 8 3 2 3 13
24 สุเทพวิทยาลัย 8 3 1 2 12
25 บ้านเกริ่นกฐิน 7 12 2 4 21
26 ซอย 3 สาย 4 ซ้าย 7 5 5 5 17
27 บ้านสระเตย 7 5 3 3 15
28 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 7 5 0 5 12
29 วัดใหม่จำปาทอง 7 2 2 2 11
30 วัดมหาสอน "ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 7 0 0 2 7
31 วัดทุ่งทะเลหญ้า 7 0 0 0 7
32 วัดหนองกระเบียน 6 8 1 3 15
33 วัดโพธิ์เกษตร 6 5 9 7 20
34 เทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 6 5 2 4 13
35 วัดมุจลินท์ 6 4 4 2 14
36 อนุบาลท่าวุ้ง 6 4 1 4 11
37 บ้านห้วยส้ม 6 2 2 0 10
38 รัตนศึกษา 6 1 4 4 11
39 สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 6 1 0 1 7
40 วรพิทยา 5 8 0 1 13
41 วัดดงสวอง 5 6 0 1 11
42 จารึกล้อมวิทยา 5 3 2 2 10
43 ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) 5 3 1 2 9
44 จินดารัตน์ 5 0 1 4 6
45 เทศบาล ๑ (ซอย๖) เทศบาลตำบลโคกตูม 5 0 0 0 5
46 พระวรสาร 4 8 3 4 15
47 บ้านวังขอนขว้าง 4 7 3 2 14
48 วัดถนนแค 4 6 3 8 13
49 วัดชีแวะ 4 6 1 1 11
50 พิบูลปัทมาคม 4 6 0 1 10
51 วัดใดใหญ่ 4 4 3 7 11
52 วัดบ่อเงิน 4 4 0 0 8
53 พิบูลสงเคราะห์ ๑ 4 3 4 3 11
54 วัดโพธิ์เก้าต้น 4 3 1 3 8
55 วัดอัมพวัน 4 3 0 1 7
56 บ้านบางลี่ 4 2 5 2 11
57 บ้านท่าม่วง 4 2 1 5 7
58 วัดตองปุ 4 2 0 2 6
59 วัดเขาสมอคอน 4 2 0 1 6
60 เทศบาลเมืองบ้านหมี่ 4 1 1 1 6
61 วัดตะเคียน 4 1 1 0 6
62 บ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) 4 1 1 0 6
63 ชุบศร (ร.๓๑ พัน.๑ รอ.อุปถัมภ์) 4 1 0 1 5
64 บ้านพุม่วง 4 0 0 2 4
65 วัดโป่งแค 3 8 3 5 14
66 วัดสำราญ 3 6 1 4 10
67 วัดหัวสำโรง 3 3 1 2 7
68 ซอย 5 สาย 2 ซ้าย 3 3 0 1 6
69 บ้านไผ่ใหญ่ 3 3 0 0 6
70 กำจรวิทย์ 3 2 3 4 8
71 วัดหนองหอย 3 2 3 0 8
72 วัดโบสถ์ 3 1 2 2 6
73 บ้านหนองแขม 3 1 2 1 6
74 วัดเกตุ 3 1 0 0 4
75 อนุบาลบรรจงรัตน์ 3 1 0 0 4
76 วัดรัตนาราม 3 0 2 2 5
77 วัดหนองมน 3 0 1 0 4
78 วัดเขาหนีบ 3 0 0 0 3
79 บ้านถลุงเหล็ก 2 8 0 0 10
80 กองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง 2 7 3 6 12
81 ศรีแก้วอนุกูล 2 5 3 4 10
82 บ้านมะม่วงเจ็ดต้น 2 5 1 0 8
83 วัดไผ่แตร 2 4 5 0 11
84 บ้านวังไผ่ 2 4 2 0 8
85 วัดดงพลับ 2 4 0 0 6
86 วัดยวด 2 3 2 2 7
87 วัดหนองหลวง 2 3 1 2 6
88 วัดทองแท่งนิสยาราม 2 3 1 0 6
89 วัดหนองคู(บ้านหมี่) 2 3 1 0 6
90 วัดสนามไชย 2 3 0 1 5
91 บ้านหนองถ้ำ 2 3 0 0 5
92 บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 2 2 2 1 6
93 วัดธรรมเจดีย์ 2 2 0 4 4
94 บ้านวังจั่น 2 1 2 1 5
95 บ้านดอนดึง 2 1 1 0 4
96 วัดเกาะวิมุตตาราม 2 1 1 0 4
97 วัดบ้านลาด 2 1 0 0 3
98 ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 2 0 0 0 2
99 วัดหนองบัวขาว 2 0 0 0 2
100 วัดหนองปลาดุก 2 0 0 0 2
101 วัดโคกโพธิกุญชร 1 6 1 0 8
102 บ้านพรมทิน 1 4 1 0 6
103 วัดโพธิ์ศรี (สังวรราษฎร์นุสรณ์) 1 3 2 2 6
104 วัดหนองโพธิ์ 1 3 1 0 5
105 บัณฑิตศึกษา 1 3 0 1 4
106 วัดคุ้งท่าเลา 1 3 0 0 4
107 วัดโพธิ์ระหัต 1 2 3 1 6
108 วัดซับเสือแมบ 1 2 1 3 4
109 บ้านตะกุดหว้า 1 2 0 1 3
110 วัดสระกระเบื้อง 1 2 0 1 3
111 วัดดงแก้ว 1 2 0 0 3
112 บ้านทุ่งทอง 1 2 0 0 3
113 วัดทุ่งสิงห์โต 1 2 0 0 3
114 วัดท่าแค 1 2 0 0 3
115 วัดยาง ณ รังสี 1 2 0 0 3
116 วัดตะลุง 1 1 2 2 4
117 วัดเขาวงกฎ 1 1 2 0 4
118 บ้านเขาสะพานนาค 1 1 1 2 3
119 วัดสิงห์ทอง 1 1 1 2 3
120 วัดโคกหม้อ 1 1 1 1 3
121 วัดมะค่า 1 1 1 0 3
122 บ้านบางงา (รัฐประชาสรรค์) 1 1 1 0 3
123 วัดนิคมสามัคคีชัย 1 1 0 1 2
124 กองบินโคกกะเทียม 1 1 0 0 2
125 วัดบ้านหมี่ใหญ่ 1 1 0 0 2
126 สมอคอนวิทยาคาร 1 1 0 0 2
127 วัดหนองคู 1 0 2 1 3
128 วัดถ้ำตะโก 1 0 2 0 3
129 วัดข่อยใต้ 1 0 1 6 2
130 บ้านหนองแก 1 0 1 3 2
131 วัดสัมพันธมิตร 1 0 1 0 2
132 วัดคงคาราม 1 0 0 1 1
133 บ้านดงมะรุม 1 0 0 0 1
134 วัดน้ำจั้น 1 0 0 0 1
135 อนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง 1 0 0 0 1
136 บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 1 0 0 0 1
137 ซอย 7 สาย 4 ซ้าย 1 0 0 0 1
138 ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย 1 0 0 0 1
139 บ้านกระเบากลัก 1 0 0 0 1
140 วัดสระมะเกลือ 1 0 0 0 1
141 วัดดงน้อย 0 6 2 3 8
142 บ้านโป่งยอ 0 4 1 1 5
143 ท่าวุ้ง 0 3 2 3 5
144 วัดเทพอำไพ 0 3 2 1 5
145 บ้านโคกสะอาด 0 3 1 0 4
146 วัดธรรมิการาม 0 3 1 0 4
147 บ้านหนองนางาม 0 3 0 1 3
148 วัดบางพึ่ง 0 2 0 1 2
149 วัดหนองพิมาน 0 2 0 1 2
150 บ้านคลองเกตุ 0 2 0 0 2
151 วัดท้ายลาด 0 1 1 0 2
152 วัดบ้านทราย 0 1 1 0 2
153 อนุบาลเย็นศิระ 0 1 1 0 2
154 ชุมชนตำบลหินปัก 0 1 0 2 1
155 บ้านกล้วย 0 1 0 1 1
156 บ้านเขาดิน 0 1 0 0 1
157 บ้านหนองปล้อง 0 1 0 0 1
158 บ้านไทรย้อย 0 1 0 0 1
159 วัดท้องคุ้ง 0 1 0 0 1
160 วัดสายห้วยแก้ว 0 1 0 0 1
161 วัดโพธิ์ตรุ 0 0 2 1 2
162 อนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม 0 0 2 0 2
163 วัดหนองน้ำทิพย์ 0 0 1 2 1
164 วัดปากคลองบางคู้ 0 0 1 1 1
165 บ้านหนองบัว 0 0 1 0 1
166 บ้านดงกลาง 0 0 1 0 1
167 บ้านหนองสำโรง 0 0 1 0 1
168 บ้านเนินจันทร์ 0 0 1 0 1
169 บ้านโคกสุข 0 0 1 0 1
170 วัดคลองเม่า 0 0 1 0 1
171 วัดลาดสาลี่ 0 0 1 0 1
172 วัดหนองปลิง 0 0 1 0 1
173 อนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ 0 0 1 0 1
174 เมืองละโว้วิทยา 0 0 1 0 1
175 วัดข่อยกลาง 0 0 0 1 0
176 วัดหนองแก้ว 0 0 0 1 0
177 วัดห้วยโป่ง 0 0 0 1 0
178 วัดวังหัวแหวน 0 0 0 1 0
179 วรกิจพิทยา 0 0 0 0 0
180 วรนาถวิทยาลพบุรี 0 0 0 0 0
181 วัดสะพานคง 0 0 0 0 0
182 วัดหนองกระเบื้อง 0 0 0 0 0
183 วัดหนองแขม 0 0 0 0 0
184 วัดใดยาว 0 0 0 0 0
รวม 703 556 252 297 1,511