สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลพบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 54 30 10 8 94
2 อนุบาลลพบุรี 43 15 4 3 62
3 บรรจงรัตน์ 28 10 6 3 44
4 โคกสำโรง 22 10 6 8 38
5 บ้านวังเพลิง 19 8 4 6 31
6 บ้านเขาทับควาย 13 8 4 11 25
7 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 12 10 5 2 27
8 วัดพานิชธรรมิการาม 11 11 5 3 27
9 อนุบาลบ้านเพนียด 11 8 5 10 24
10 วัดบ้านดาบ 11 5 1 4 17
11 รุ่งนิวัติวิทยา 10 9 6 7 25
12 บ้านนกเขาเปล้า 9 13 1 3 23
13 บ้านโคกตูม 9 10 2 1 21
14 อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 9 9 5 4 23
15 เทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 9 7 4 1 20
16 ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 9 7 1 2 17
17 วัดสะแกราบ 8 7 2 4 17
18 บ้านหลุมข้าว 8 4 3 3 15
19 สุเทพวิทยาลัย 8 3 1 2 12
20 พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 7 13 7 4 27
21 บ้านเกริ่นกฐิน 7 12 2 4 21
22 ซอย 3 สาย 4 ซ้าย 7 5 4 4 16
23 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 7 5 0 5 12
24 วัดมหาสอน "ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 7 0 0 2 7
25 วัดทุ่งทะเลหญ้า 7 0 0 0 7
26 วัดโพธิ์เกษตร 6 5 9 7 20
27 เทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 6 5 2 4 13
28 วัดมุจลินท์ 6 4 4 2 14
29 อนุบาลท่าวุ้ง 6 4 1 4 11
30 รัตนศึกษา 6 1 4 4 11
31 วัดหนองกระเบียน 5 8 1 3 14
32 วรพิทยา 5 8 0 1 13
33 บ้านสระเตย 5 4 3 3 12
34 จารึกล้อมวิทยา 5 3 2 2 10
35 บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 5 2 2 3 9
36 วัดใหม่จำปาทอง 5 1 2 2 8
37 จินดารัตน์ 5 0 1 4 6
38 เทศบาล ๑ (ซอย๖) เทศบาลตำบลโคกตูม 5 0 0 0 5
39 พระวรสาร 4 8 3 4 15
40 บ้านวังขอนขว้าง 4 7 3 2 14
41 วัดถนนแค 4 6 3 8 13
42 วัดใดใหญ่ 4 4 3 7 11
43 พิบูลสงเคราะห์ ๑ 4 3 4 2 11
44 วัดอัมพวัน 4 3 0 1 7
45 ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) 4 2 1 2 7
46 วัดตองปุ 4 2 0 2 6
47 วัดเขาสมอคอน 4 2 0 1 6
48 โคกลำพานวิทยา 4 1 3 3 8
49 เทศบาลเมืองบ้านหมี่ 4 1 1 1 6
50 บ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) 4 1 1 0 6
51 ชุบศร (ร.๓๑ พัน.๑ รอ.อุปถัมภ์) 4 0 0 1 4
52 วัดโป่งแค 3 8 3 5 14
53 วัดสำราญ 3 6 1 4 10
54 วัดชีแวะ 3 6 1 1 10
55 พิบูลปัทมาคม 3 5 0 1 8
56 วัดหนองเมือง 3 4 1 7 8
57 วัดหัวสำโรง 3 3 1 2 7
58 บ้านไผ่ใหญ่ 3 3 0 0 6
59 บ้านบางลี่ 3 2 4 2 9
60 กำจรวิทย์ 3 2 3 4 8
61 วัดหนองหอย 3 2 3 0 8
62 บ้านท่าม่วง 3 2 1 4 6
63 วัดโพธิ์เก้าต้น 3 2 1 3 6
64 วัดโบสถ์ 3 1 2 2 6
65 บ้านหนองแขม 3 1 2 1 6
66 อนุบาลบรรจงรัตน์ 3 1 0 0 4
67 วัดรัตนาราม 3 0 2 2 5
68 วัดหนองมน 3 0 1 0 4
69 บ้านพุม่วง 3 0 0 2 3
70 บ้านถลุงเหล็ก 2 8 0 0 10
71 กองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง 2 7 3 6 12
72 ศรีแก้วอนุกูล 2 5 3 4 10
73 บ้านมะม่วงเจ็ดต้น 2 5 1 0 8
74 วัดไผ่แตร 2 4 5 0 11
75 บ้านวังไผ่ 2 4 2 0 8
76 อนุบาลบ้านหมี่ 2 4 0 1 6
77 วัดดงพลับ 2 4 0 0 6
78 วัดบ่อเงิน 2 4 0 0 6
79 วัดยวด 2 3 2 2 7
80 วัดหนองหลวง 2 3 1 2 6
81 วัดหนองคู(บ้านหมี่) 2 3 1 0 6
82 วัดสนามไชย 2 3 0 1 5
83 วัดดงสวอง 2 3 0 1 5
84 บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 2 2 2 1 6
85 วัดธรรมเจดีย์ 2 2 0 4 4
86 บ้านวังจั่น 2 1 2 1 5
87 บ้านดอนดึง 2 1 1 0 4
88 วัดเกาะวิมุตตาราม 2 1 1 0 4
89 สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 2 1 0 1 3
90 บ้านหนองถ้ำ 2 1 0 0 3
91 วัดเขาหนีบ 2 0 0 0 2
92 ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 2 0 0 0 2
93 วัดหนองบัวขาว 2 0 0 0 2
94 วัดหนองปลาดุก 2 0 0 0 2
95 บ้านพรมทิน 1 4 1 0 6
96 วัดโพธิ์ศรี (สังวรราษฎร์นุสรณ์) 1 3 2 2 6
97 วัดทองแท่งนิสยาราม 1 3 1 0 5
98 วัดหนองโพธิ์ 1 3 1 0 5
99 ซอย 5 สาย 2 ซ้าย 1 3 0 1 4
100 บัณฑิตศึกษา 1 3 0 1 4
101 วัดคุ้งท่าเลา 1 3 0 0 4
102 วัดโพธิ์ระหัต 1 2 3 1 6
103 วัดซับเสือแมบ 1 2 1 3 4
104 บ้านตะกุดหว้า 1 2 0 1 3
105 วัดสระกระเบื้อง 1 2 0 1 3
106 วัดดงแก้ว 1 2 0 0 3
107 บ้านทุ่งทอง 1 2 0 0 3
108 วัดทุ่งสิงห์โต 1 2 0 0 3
109 วัดท่าแค 1 2 0 0 3
110 วัดยาง ณ รังสี 1 2 0 0 3
111 วัดเขาวงกฎ 1 1 2 0 4
112 บ้านเขาสะพานนาค 1 1 1 2 3
113 วัดโคกหม้อ 1 1 1 1 3
114 วัดตะเคียน 1 1 1 0 3
115 วัดมะค่า 1 1 1 0 3
116 บ้านบางงา (รัฐประชาสรรค์) 1 1 1 0 3
117 วัดเกตุ 1 1 0 0 2
118 กองบินโคกกะเทียม 1 1 0 0 2
119 วัดบ้านลาด 1 1 0 0 2
120 วัดบ้านหมี่ใหญ่ 1 1 0 0 2
121 วัดหนองคู 1 0 2 1 3
122 วัดถ้ำตะโก 1 0 2 0 3
123 วัดข่อยใต้ 1 0 1 6 2
124 บ้านหนองแก 1 0 1 3 2
125 บ้านห้วยส้ม 1 0 1 0 2
126 วัดสัมพันธมิตร 1 0 1 0 2
127 วัดคงคาราม 1 0 0 1 1
128 บ้านดงมะรุม 1 0 0 0 1
129 วัดน้ำจั้น 1 0 0 0 1
130 อนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง 1 0 0 0 1
131 บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 1 0 0 0 1
132 ซอย 7 สาย 4 ซ้าย 1 0 0 0 1
133 ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย 1 0 0 0 1
134 บ้านกระเบากลัก 1 0 0 0 1
135 วัดสระมะเกลือ 1 0 0 0 1
136 สมอคอนวิทยาคาร 1 0 0 0 1
137 วัดดงน้อย 0 5 2 3 7
138 วัดโคกโพธิกุญชร 0 5 1 0 6
139 บ้านโป่งยอ 0 4 1 1 5
140 ท่าวุ้ง 0 3 2 3 5
141 วัดเทพอำไพ 0 3 2 1 5
142 วัดธรรมิการาม 0 3 1 0 4
143 วัดบางพึ่ง 0 2 0 1 2
144 บ้านหนองนางาม 0 2 0 1 2
145 วัดหนองพิมาน 0 2 0 1 2
146 วัดท้ายลาด 0 1 1 0 2
147 วัดบ้านทราย 0 1 1 0 2
148 อนุบาลเย็นศิระ 0 1 1 0 2
149 วัดสิงห์ทอง 0 1 0 2 1
150 ชุมชนตำบลหินปัก 0 1 0 2 1
151 บ้านกล้วย 0 1 0 1 1
152 วัดนิคมสามัคคีชัย 0 1 0 1 1
153 บ้านเขาดิน 0 1 0 0 1
154 บ้านหนองปล้อง 0 1 0 0 1
155 บ้านไทรย้อย 0 1 0 0 1
156 วัดท้องคุ้ง 0 1 0 0 1
157 วัดสายห้วยแก้ว 0 1 0 0 1
158 วัดตะลุง 0 0 2 2 2
159 วัดโพธิ์ตรุ 0 0 2 1 2
160 อนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม 0 0 2 0 2
161 วัดหนองน้ำทิพย์ 0 0 1 2 1
162 วัดปากคลองบางคู้ 0 0 1 1 1
163 บ้านหนองบัว 0 0 1 0 1
164 บ้านดงกลาง 0 0 1 0 1
165 บ้านหนองสำโรง 0 0 1 0 1
166 บ้านเนินจันทร์ 0 0 1 0 1
167 บ้านโคกสะอาด 0 0 1 0 1
168 บ้านโคกสุข 0 0 1 0 1
169 วัดคลองเม่า 0 0 1 0 1
170 วัดลาดสาลี่ 0 0 1 0 1
171 วัดหนองปลิง 0 0 1 0 1
172 อนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ 0 0 1 0 1
173 เมืองละโว้วิทยา 0 0 1 0 1
174 วัดข่อยกลาง 0 0 0 1 0
175 วัดหนองแก้ว 0 0 0 1 0
176 วัดห้วยโป่ง 0 0 0 1 0
177 วัดวังหัวแหวน 0 0 0 1 0
178 บ้านคลองเกตุ 0 0 0 0 0
179 วรกิจพิทยา 0 0 0 0 0
180 วรนาถวิทยาลพบุรี 0 0 0 0 0
181 วัดสะพานคง 0 0 0 0 0
182 วัดหนองกระเบื้อง 0 0 0 0 0
183 วัดหนองแขม 0 0 0 0 0
รวม 613 512 246 292 1,663