สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลพบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 20 21 11 52 54 30 10 8 94
2 อนุบาลลพบุรี 17 11 8 36 43 15 4 3 62
3 บรรจงรัตน์ 10 10 3 23 28 10 6 3 44
4 โคกสำโรง 9 4 5 18 22 10 6 8 38
5 บ้านวังเพลิง 9 4 5 18 19 8 4 6 31
6 บ้านนกเขาเปล้า 6 2 1 9 9 13 1 3 23
7 วัดบ้านดาบ 5 5 2 12 11 5 1 4 17
8 เทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 5 4 1 10 9 7 4 1 20
9 บ้านเขาทับควาย 5 2 4 11 13 8 4 11 25
10 วัดทุ่งทะเลหญ้า 5 1 1 7 7 0 0 0 7
11 วัดพานิชธรรมิการาม 4 8 5 17 11 11 5 3 27
12 วัดสะแกราบ 4 3 2 9 8 7 2 4 17
13 บ้านหลุมข้าว 4 2 3 9 8 4 3 3 15
14 วัดมหาสอน "ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 4 2 1 7 7 0 0 2 7
15 วัดโพธิ์เกษตร 4 0 4 8 6 5 9 7 20
16 อนุบาลบ้านเพนียด 3 5 1 9 11 8 5 10 24
17 อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 3 2 4 9 9 9 5 4 23
18 บ้านเกริ่นกฐิน 3 2 1 6 7 12 2 4 21
19 วัดหนองกระเบียน 3 2 0 5 5 8 1 3 14
20 บ้านโคกตูม 3 1 3 7 9 10 2 1 21
21 โคกลำพานวิทยา 3 1 0 4 4 1 3 3 8
22 วัดตองปุ 3 0 0 3 4 2 0 2 6
23 บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 2 3 0 5 5 2 2 3 9
24 บ้านสระเตย 2 2 2 6 5 4 3 3 12
25 วัดถนนแค 2 2 1 5 4 6 3 8 13
26 ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 2 1 1 4 9 7 1 2 17
27 พิบูลสงเคราะห์ ๑ 2 1 1 4 4 3 4 2 11
28 ชุบศร (ร.๓๑ พัน.๑ รอ.อุปถัมภ์) 2 1 0 3 4 0 0 1 4
29 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 2 0 2 4 7 5 0 5 12
30 อนุบาลท่าวุ้ง 2 0 2 4 6 4 1 4 11
31 สุเทพวิทยาลัย 2 0 1 3 8 3 1 2 12
32 วัดใหม่จำปาทอง 2 0 0 2 5 1 2 2 8
33 บ้านดอนดึง 2 0 0 2 2 1 1 0 4
34 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 1 4 6 11 12 10 5 2 27
35 พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 1 4 3 8 7 13 7 4 27
36 ซอย 3 สาย 4 ซ้าย 1 4 2 7 7 5 4 4 16
37 เทศบาลเมืองบ้านหมี่ 1 3 0 4 4 1 1 1 6
38 วัดใดใหญ่ 1 2 1 4 4 4 3 7 11
39 เทศบาล ๑ (ซอย๖) เทศบาลตำบลโคกตูม 1 2 0 3 5 0 0 0 5
40 จินดารัตน์ 1 1 5 7 5 0 1 4 6
41 บ้านบางลี่ 1 1 3 5 3 2 4 2 9
42 วัดมุจลินท์ 1 1 2 4 6 4 4 2 14
43 วรพิทยา 1 1 0 2 5 8 0 1 13
44 บ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) 1 1 0 2 4 1 1 0 6
45 บ้านไผ่ใหญ่ 1 1 0 2 3 3 0 0 6
46 บ้านหนองแขม 1 1 0 2 3 1 2 1 6
47 วัดสนามไชย 1 1 0 2 2 3 0 1 5
48 วัดธรรมเจดีย์ 1 1 0 2 2 2 0 4 4
49 วัดเขาหนีบ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
50 บ้านวังขอนขว้าง 1 0 3 4 4 7 3 2 14
51 บ้านถลุงเหล็ก 1 0 3 4 2 8 0 0 10
52 วัดอัมพวัน 1 0 2 3 4 3 0 1 7
53 บ้านวังไผ่ 1 0 2 3 2 4 2 0 8
54 วัดหนองเมือง 1 0 0 1 3 4 1 7 8
55 วัดโพธิ์เก้าต้น 1 0 0 1 3 2 1 3 6
56 วัดหนองมน 1 0 0 1 3 0 1 0 4
57 วัดทองแท่งนิสยาราม 1 0 0 1 1 3 1 0 5
58 วัดเขาวงกฎ 1 0 0 1 1 1 2 0 4
59 วัดโคกหม้อ 1 0 0 1 1 1 1 1 3
60 วัดเกตุ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
61 กองบินโคกกะเทียม 1 0 0 1 1 1 0 0 2
62 บ้านห้วยส้ม 1 0 0 1 1 0 1 0 2
63 เทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 0 4 2 6 6 5 2 4 13
64 รุ่งนิวัติวิทยา 0 3 4 7 10 9 6 7 25
65 วัดโป่งแค 0 3 2 5 3 8 3 5 14
66 วัดหัวสำโรง 0 2 1 3 3 3 1 2 7
67 วัดเขาสมอคอน 0 1 2 3 4 2 0 1 6
68 บ้านท่าม่วง 0 1 2 3 3 2 1 4 6
69 พระวรสาร 0 1 1 2 4 8 3 4 15
70 วัดโบสถ์ 0 1 1 2 3 1 2 2 6
71 อนุบาลบรรจงรัตน์ 0 1 1 2 3 1 0 0 4
72 วัดดงแก้ว 0 1 1 2 1 2 0 0 3
73 รัตนศึกษา 0 1 0 1 6 1 4 4 11
74 จารึกล้อมวิทยา 0 1 0 1 5 3 2 2 10
75 วัดชีแวะ 0 1 0 1 3 6 1 1 10
76 พิบูลปัทมาคม 0 1 0 1 3 5 0 1 8
77 วัดหนองหอย 0 1 0 1 3 2 3 0 8
78 อนุบาลบ้านหมี่ 0 1 0 1 2 4 0 1 6
79 วัดดงพลับ 0 1 0 1 2 4 0 0 6
80 วัดบ่อเงิน 0 1 0 1 2 4 0 0 6
81 วัดหนองคู(บ้านหมี่) 0 1 0 1 2 3 1 0 6
82 บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 0 1 0 1 2 2 2 1 6
83 บ้านวังจั่น 0 1 0 1 2 1 2 1 5
84 บ้านหนองถ้ำ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
85 ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
86 บ้านตะกุดหว้า 0 1 0 1 1 2 0 1 3
87 วัดสระกระเบื้อง 0 1 0 1 1 2 0 1 3
88 วัดบ้านลาด 0 1 0 1 1 1 0 0 2
89 วัดหนองคู 0 1 0 1 1 0 2 1 3
90 วัดข่อยใต้ 0 1 0 1 1 0 1 6 2
91 บ้านดงมะรุม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
92 วัดน้ำจั้น 0 1 0 1 1 0 0 0 1
93 อนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
94 กำจรวิทย์ 0 0 2 2 3 2 3 4 8
95 บ้านมะม่วงเจ็ดต้น 0 0 2 2 2 5 1 0 8
96 วัดไผ่แตร 0 0 2 2 2 4 5 0 11
97 สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 0 0 2 2 2 1 0 1 3
98 วัดบางพึ่ง 0 0 2 2 0 2 0 1 2
99 วัดสำราญ 0 0 1 1 3 6 1 4 10
100 กองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง 0 0 1 1 2 7 3 6 12
101 วัดหนองหลวง 0 0 1 1 2 3 1 2 6
102 วัดดงสวอง 0 0 1 1 2 3 0 1 5
103 วัดหนองบัวขาว 0 0 1 1 2 0 0 0 2
104 ซอย 5 สาย 2 ซ้าย 0 0 1 1 1 3 0 1 4
105 วัดซับเสือแมบ 0 0 1 1 1 2 1 3 4
106 บ้านเขาสะพานนาค 0 0 1 1 1 1 1 2 3
107 วัดตะเคียน 0 0 1 1 1 1 1 0 3
108 วัดคงคาราม 0 0 1 1 1 0 0 1 1
109 บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
110 ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) 0 0 0 0 4 2 1 2 7
111 วัดรัตนาราม 0 0 0 0 3 0 2 2 5
112 บ้านพุม่วง 0 0 0 0 3 0 0 2 3
113 ศรีแก้วอนุกูล 0 0 0 0 2 5 3 4 10
114 วัดยวด 0 0 0 0 2 3 2 2 7
115 วัดเกาะวิมุตตาราม 0 0 0 0 2 1 1 0 4
116 วัดหนองปลาดุก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
117 บ้านพรมทิน 0 0 0 0 1 4 1 0 6
118 วัดโพธิ์ศรี (สังวรราษฎร์นุสรณ์) 0 0 0 0 1 3 2 2 6
119 วัดหนองโพธิ์ 0 0 0 0 1 3 1 0 5
120 บัณฑิตศึกษา 0 0 0 0 1 3 0 1 4
121 วัดคุ้งท่าเลา 0 0 0 0 1 3 0 0 4
122 วัดโพธิ์ระหัต 0 0 0 0 1 2 3 1 6
123 บ้านทุ่งทอง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
124 วัดทุ่งสิงห์โต 0 0 0 0 1 2 0 0 3
125 วัดท่าแค 0 0 0 0 1 2 0 0 3
126 วัดยาง ณ รังสี 0 0 0 0 1 2 0 0 3
127 วัดมะค่า 0 0 0 0 1 1 1 0 3
128 บ้านบางงา (รัฐประชาสรรค์) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
129 วัดบ้านหมี่ใหญ่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
130 วัดถ้ำตะโก 0 0 0 0 1 0 2 0 3
131 บ้านหนองแก 0 0 0 0 1 0 1 3 2
132 วัดสัมพันธมิตร 0 0 0 0 1 0 1 0 2
133 ซอย 7 สาย 4 ซ้าย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 บ้านกระเบากลัก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 วัดสระมะเกลือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 สมอคอนวิทยาคาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 วัดดงน้อย 0 0 0 0 0 5 2 3 7
139 วัดโคกโพธิกุญชร 0 0 0 0 0 5 1 0 6
140 บ้านโป่งยอ 0 0 0 0 0 4 1 1 5
141 ท่าวุ้ง 0 0 0 0 0 3 2 3 5
142 วัดเทพอำไพ 0 0 0 0 0 3 2 1 5
143 วัดธรรมิการาม 0 0 0 0 0 3 1 0 4
144 บ้านหนองนางาม 0 0 0 0 0 2 0 1 2
145 วัดหนองพิมาน 0 0 0 0 0 2 0 1 2
146 วัดท้ายลาด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
147 วัดบ้านทราย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
148 อนุบาลเย็นศิระ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
149 วัดสิงห์ทอง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
150 ชุมชนตำบลหินปัก 0 0 0 0 0 1 0 2 1
151 บ้านกล้วย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
152 วัดนิคมสามัคคีชัย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
153 บ้านเขาดิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 บ้านหนองปล้อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
155 บ้านไทรย้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
156 วัดท้องคุ้ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
157 วัดสายห้วยแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
158 วัดตะลุง 0 0 0 0 0 0 2 2 2
159 วัดโพธิ์ตรุ 0 0 0 0 0 0 2 1 2
160 อนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
161 วัดหนองน้ำทิพย์ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
162 วัดปากคลองบางคู้ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
163 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
164 บ้านดงกลาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
165 บ้านหนองสำโรง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
166 บ้านเนินจันทร์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
167 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
168 บ้านโคกสุข 0 0 0 0 0 0 1 0 1
169 วัดคลองเม่า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
170 วัดลาดสาลี่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
171 วัดหนองปลิง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
172 อนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
173 เมืองละโว้วิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
174 วัดข่อยกลาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
175 วัดหนองแก้ว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
176 วัดห้วยโป่ง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
177 วัดวังหัวแหวน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
178 บ้านคลองเกตุ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 วรกิจพิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 วรนาถวิทยาลพบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 วัดสะพานคง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 วัดหนองกระเบื้อง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 วัดหนองแขม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 183 170 145 498 613 512 246 292 1,371