สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลพบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลลพบุรี 23 12 10 45 53 17 4 3 74
2 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 20 21 11 52 54 30 10 8 94
3 บรรจงรัตน์ 11 10 3 24 29 10 6 3 45
4 โคกสำโรง 10 4 6 20 25 12 6 8 43
5 บ้านวังเพลิง 9 4 5 18 19 8 4 6 31
6 พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 6 8 5 19 18 17 7 4 42
7 บ้านนกเขาเปล้า 6 2 1 9 9 13 1 3 23
8 วัดบ้านดาบ 5 5 2 12 11 5 1 4 17
9 เทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 5 4 1 10 9 7 4 1 20
10 อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 5 2 5 12 11 12 5 4 28
11 บ้านเขาทับควาย 5 2 4 11 13 8 4 11 25
12 วัดทุ่งทะเลหญ้า 5 1 1 7 7 0 0 0 7
13 วัดหนองเมือง 5 0 1 6 9 9 1 8 19
14 วัดพานิชธรรมิการาม 4 8 5 17 11 11 5 3 27
15 วัดสะแกราบ 4 3 2 9 8 7 2 4 17
16 โคกลำพานวิทยา 4 3 1 8 9 2 4 3 15
17 บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 4 3 0 7 8 3 2 3 13
18 บ้านหลุมข้าว 4 2 3 9 8 4 3 3 15
19 วัดมหาสอน "ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 4 2 1 7 7 0 0 2 7
20 วัดโพธิ์เกษตร 4 0 4 8 6 5 9 7 20
21 อนุบาลบ้านเพนียด 3 7 1 11 13 11 5 11 29
22 บ้านห้วยส้ม 3 2 2 7 6 2 2 0 10
23 บ้านเกริ่นกฐิน 3 2 1 6 7 12 2 4 21
24 วัดหนองกระเบียน 3 2 0 5 6 8 1 3 15
25 บ้านโคกตูม 3 1 3 7 9 10 2 1 21
26 วัดตองปุ 3 0 0 3 4 2 0 2 6
27 บ้านสระเตย 2 4 2 8 7 5 3 3 15
28 วัดถนนแค 2 2 1 5 4 6 3 8 13
29 สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 2 1 3 6 6 1 0 1 7
30 วัดดงสวอง 2 1 2 5 5 6 0 1 11
31 ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 2 1 1 4 9 7 1 2 17
32 พิบูลสงเคราะห์ ๑ 2 1 1 4 4 3 4 3 11
33 ชุบศร (ร.๓๑ พัน.๑ รอ.อุปถัมภ์) 2 1 0 3 4 1 0 1 5
34 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 2 0 2 4 7 5 0 5 12
35 อนุบาลท่าวุ้ง 2 0 2 4 6 4 1 4 11
36 สุเทพวิทยาลัย 2 0 1 3 8 3 1 2 12
37 วัดใหม่จำปาทอง 2 0 1 3 7 2 2 2 11
38 ซอย 5 สาย 2 ซ้าย 2 0 1 3 3 3 0 1 6
39 วัดเกตุ 2 0 0 2 3 1 0 0 4
40 บ้านดอนดึง 2 0 0 2 2 1 1 0 4
41 ซอย 3 สาย 4 ซ้าย 1 5 2 8 7 5 5 5 17
42 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 1 4 6 11 12 10 5 2 27
43 เทศบาลเมืองบ้านหมี่ 1 3 0 4 4 1 1 1 6
44 บ้านบางลี่ 1 2 3 6 4 2 5 2 11
45 วัดใดใหญ่ 1 2 1 4 4 4 3 7 11
46 เทศบาล ๑ (ซอย๖) เทศบาลตำบลโคกตูม 1 2 0 3 5 0 0 0 5
47 วัดโพธิ์เก้าต้น 1 2 0 3 4 3 1 3 8
48 จินดารัตน์ 1 1 5 7 5 0 1 4 6
49 วัดมุจลินท์ 1 1 2 4 6 4 4 2 14
50 วัดตะเคียน 1 1 2 4 4 1 1 0 6
51 วัดบ่อเงิน 1 1 1 3 4 4 0 0 8
52 วรพิทยา 1 1 0 2 5 8 0 1 13
53 วัดชีแวะ 1 1 0 2 4 6 1 1 11
54 บ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) 1 1 0 2 4 1 1 0 6
55 บ้านไผ่ใหญ่ 1 1 0 2 3 3 0 0 6
56 บ้านหนองแขม 1 1 0 2 3 1 2 1 6
57 วัดเขาหนีบ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
58 วัดทองแท่งนิสยาราม 1 1 0 2 2 3 1 0 6
59 วัดสนามไชย 1 1 0 2 2 3 0 1 5
60 วัดธรรมเจดีย์ 1 1 0 2 2 2 0 4 4
61 บ้านวังขอนขว้าง 1 0 3 4 4 7 3 2 14
62 บ้านถลุงเหล็ก 1 0 3 4 2 8 0 0 10
63 วัดอัมพวัน 1 0 2 3 4 3 0 1 7
64 บ้านวังไผ่ 1 0 2 3 2 4 2 0 8
65 ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) 1 0 0 1 5 3 1 2 9
66 บ้านพุม่วง 1 0 0 1 4 0 0 2 4
67 วัดหนองมน 1 0 0 1 3 0 1 0 4
68 วัดเขาวงกฎ 1 0 0 1 1 1 2 0 4
69 วัดโคกหม้อ 1 0 0 1 1 1 1 1 3
70 กองบินโคกกะเทียม 1 0 0 1 1 1 0 0 2
71 เทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 0 4 2 6 6 5 2 4 13
72 รุ่งนิวัติวิทยา 0 3 4 7 10 9 6 7 25
73 วัดโป่งแค 0 3 2 5 3 8 3 5 14
74 อนุบาลบ้านหมี่ 0 2 4 6 9 4 1 1 14
75 บ้านท่าม่วง 0 2 2 4 4 2 1 5 7
76 วัดหัวสำโรง 0 2 1 3 3 3 1 2 7
77 วัดบ้านลาด 0 2 0 2 2 1 0 0 3
78 วัดเขาสมอคอน 0 1 2 3 4 2 0 1 6
79 พระวรสาร 0 1 1 2 4 8 3 4 15
80 วัดโบสถ์ 0 1 1 2 3 1 2 2 6
81 อนุบาลบรรจงรัตน์ 0 1 1 2 3 1 0 0 4
82 วัดดงแก้ว 0 1 1 2 1 2 0 0 3
83 รัตนศึกษา 0 1 0 1 6 1 4 4 11
84 จารึกล้อมวิทยา 0 1 0 1 5 3 2 2 10
85 พิบูลปัทมาคม 0 1 0 1 4 6 0 1 10
86 วัดหนองหอย 0 1 0 1 3 2 3 0 8
87 วัดดงพลับ 0 1 0 1 2 4 0 0 6
88 วัดหนองคู(บ้านหมี่) 0 1 0 1 2 3 1 0 6
89 บ้านหนองถ้ำ 0 1 0 1 2 3 0 0 5
90 บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 0 1 0 1 2 2 2 1 6
91 บ้านวังจั่น 0 1 0 1 2 1 2 1 5
92 ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
93 วัดโคกโพธิกุญชร 0 1 0 1 1 6 1 0 8
94 บ้านตะกุดหว้า 0 1 0 1 1 2 0 1 3
95 วัดสระกระเบื้อง 0 1 0 1 1 2 0 1 3
96 วัดนิคมสามัคคีชัย 0 1 0 1 1 1 0 1 2
97 วัดหนองคู 0 1 0 1 1 0 2 1 3
98 วัดข่อยใต้ 0 1 0 1 1 0 1 6 2
99 บ้านดงมะรุม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
100 วัดน้ำจั้น 0 1 0 1 1 0 0 0 1
101 อนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
102 กำจรวิทย์ 0 0 2 2 3 2 3 4 8
103 บ้านมะม่วงเจ็ดต้น 0 0 2 2 2 5 1 0 8
104 วัดไผ่แตร 0 0 2 2 2 4 5 0 11
105 วัดบางพึ่ง 0 0 2 2 0 2 0 1 2
106 วัดสำราญ 0 0 1 1 3 6 1 4 10
107 กองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง 0 0 1 1 2 7 3 6 12
108 วัดหนองหลวง 0 0 1 1 2 3 1 2 6
109 วัดหนองบัวขาว 0 0 1 1 2 0 0 0 2
110 วัดซับเสือแมบ 0 0 1 1 1 2 1 3 4
111 บ้านเขาสะพานนาค 0 0 1 1 1 1 1 2 3
112 วัดคงคาราม 0 0 1 1 1 0 0 1 1
113 บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
114 วัดรัตนาราม 0 0 0 0 3 0 2 2 5
115 ศรีแก้วอนุกูล 0 0 0 0 2 5 3 4 10
116 วัดยวด 0 0 0 0 2 3 2 2 7
117 วัดเกาะวิมุตตาราม 0 0 0 0 2 1 1 0 4
118 วัดหนองปลาดุก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
119 บ้านพรมทิน 0 0 0 0 1 4 1 0 6
120 วัดโพธิ์ศรี (สังวรราษฎร์นุสรณ์) 0 0 0 0 1 3 2 2 6
121 วัดหนองโพธิ์ 0 0 0 0 1 3 1 0 5
122 บัณฑิตศึกษา 0 0 0 0 1 3 0 1 4
123 วัดคุ้งท่าเลา 0 0 0 0 1 3 0 0 4
124 วัดโพธิ์ระหัต 0 0 0 0 1 2 3 1 6
125 บ้านทุ่งทอง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
126 วัดทุ่งสิงห์โต 0 0 0 0 1 2 0 0 3
127 วัดท่าแค 0 0 0 0 1 2 0 0 3
128 วัดยาง ณ รังสี 0 0 0 0 1 2 0 0 3
129 วัดตะลุง 0 0 0 0 1 1 2 2 4
130 วัดสิงห์ทอง 0 0 0 0 1 1 1 2 3
131 วัดมะค่า 0 0 0 0 1 1 1 0 3
132 บ้านบางงา (รัฐประชาสรรค์) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
133 วัดบ้านหมี่ใหญ่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
134 สมอคอนวิทยาคาร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
135 วัดถ้ำตะโก 0 0 0 0 1 0 2 0 3
136 บ้านหนองแก 0 0 0 0 1 0 1 3 2
137 วัดสัมพันธมิตร 0 0 0 0 1 0 1 0 2
138 ซอย 7 สาย 4 ซ้าย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
140 บ้านกระเบากลัก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 วัดสระมะเกลือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 วัดดงน้อย 0 0 0 0 0 6 2 3 8
143 บ้านโป่งยอ 0 0 0 0 0 4 1 1 5
144 ท่าวุ้ง 0 0 0 0 0 3 2 3 5
145 วัดเทพอำไพ 0 0 0 0 0 3 2 1 5
146 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 0 3 1 0 4
147 วัดธรรมิการาม 0 0 0 0 0 3 1 0 4
148 บ้านหนองนางาม 0 0 0 0 0 3 0 1 3
149 วัดหนองพิมาน 0 0 0 0 0 2 0 1 2
150 บ้านคลองเกตุ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
151 วัดท้ายลาด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
152 วัดบ้านทราย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
153 อนุบาลเย็นศิระ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
154 ชุมชนตำบลหินปัก 0 0 0 0 0 1 0 2 1
155 บ้านกล้วย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
156 บ้านเขาดิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
157 บ้านหนองปล้อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
158 บ้านไทรย้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
159 วัดท้องคุ้ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 วัดสายห้วยแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 วัดโพธิ์ตรุ 0 0 0 0 0 0 2 1 2
162 อนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
163 วัดหนองน้ำทิพย์ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
164 วัดปากคลองบางคู้ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
165 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
166 บ้านดงกลาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
167 บ้านหนองสำโรง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
168 บ้านเนินจันทร์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
169 บ้านโคกสุข 0 0 0 0 0 0 1 0 1
170 วัดคลองเม่า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
171 วัดลาดสาลี่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
172 วัดหนองปลิง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
173 อนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
174 เมืองละโว้วิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
175 วัดข่อยกลาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
176 วัดหนองแก้ว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
177 วัดห้วยโป่ง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
178 วัดวังหัวแหวน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
179 วรกิจพิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 วรนาถวิทยาลพบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 วัดสะพานคง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 วัดหนองกระเบื้อง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 วัดหนองแขม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 วัดใดยาว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 219 196 164 579 703 556 252 297 1,511