หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
-
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 215-216 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
-
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 223-224 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
-
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 217 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาววิภา รักงาม mail: wipa.rakngam@gmail.com 081 852 7049
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]