หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 9 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 9 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา หอประชุม ห้อง หอประชุมใหญ่ 9 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา หอประชุม ห้อง หอประชุมใหญ่ 9 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 9 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 9 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ห้องโสต ห้อง หลวงพ่อคูณ 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาววิภา รักงาม mail: wipa.rakngam@gmail.com 081 852 7049
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]