หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 4 ห้อง 416 7 ต.ค. 2557 09.00
-
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 4 ห้อง 416 8 ต.ค. 2557 09.00
-
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 4 ห้อง 416 9 ต.ค. 2557 09.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 4 ห้อง 418 7 ต.ค. 2557 09.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 4 ห้อง 418 8 ต.ค. 2557 09.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 4 ห้อง 418 9 ต.ค. 2557 09.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 4 ห้อง 418 9 ต.ค. 2557 09.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 9 ต.ค. 2557 09.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 4 ห้อง 415 7 ต.ค. 2557 09.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 4 ห้อง 415 8 ต.ค. 2557 09.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 4 ห้อง 415 9 ต.ค. 2557 09.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 9 ต.ค. 2557 09.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 4 ห้อง 414 + ริมสระน้ำ 7 ต.ค. 2557 09.00
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 4 ห้อง 414 + ริมสระน้ำ 8 ต.ค. 2557 09.00
-
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 4 ห้อง 414 + ริมสระน้ำ 9 ต.ค. 2557 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาววิภา รักงาม mail: wipa.rakngam@gmail.com 081 852 7049
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]