หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 9 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 511 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 512 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 512 9 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 8 ต.ค. 2557 09.00
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 5 ห้อง 514 9 ต.ค. 2557 09.00
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 5 ห้อง 514 7 ต.ค. 2557 09.00
-
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 5 ห้อง 537 8 ต.ค. 2557 09.00
-
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 5 ห้อง 531 7 ต.ค. 2557 09.00
-
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 5 ห้อง 531 7 ต.ค. 2557 09.00
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 5 ห้อง 531 7 ต.ค. 2557 13.00
-
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 7 ต.ค. 2557 09.00
-
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 8 ต.ค. 2557 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาววิภา รักงาม mail: wipa.rakngam@gmail.com 081 852 7049
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]