หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ลพบุรี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 57 36 73.47% 5 10.2% 5 10.2% 3 6.12% 49
2 โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 40 33 84.62% 2 5.13% 2 5.13% 2 5.13% 39
3 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 50 30 63.83% 7 14.89% 5 10.64% 5 10.64% 47
4 โรงเรียนพรหมรังษี 53 21 43.75% 11 22.92% 9 18.75% 7 14.58% 48
5 โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 35 21 70% 7 23.33% 2 6.67% 0 0% 30
6 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 36 21 67.74% 5 16.13% 2 6.45% 3 9.68% 31
7 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 52 19 38% 14 28% 11 22% 6 12% 50
8 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 26 19 79.17% 4 16.67% 0 0% 1 4.17% 24
9 โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ 26 17 65.38% 6 23.08% 3 11.54% 0 0% 26
10 โรงเรียนบ้านบัวชุม 57 16 36.36% 9 20.45% 8 18.18% 11 25% 44
11 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ 28 16 59.26% 7 25.93% 3 11.11% 1 3.7% 27
12 โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 35 15 53.57% 2 7.14% 7 25% 4 14.29% 28
13 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 35 14 45.16% 8 25.81% 2 6.45% 7 22.58% 31
14 โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 19 14 77.78% 2 11.11% 2 11.11% 0 0% 18
15 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 42 13 32.5% 15 37.5% 9 22.5% 3 7.5% 40
16 โรงเรียนนารายณ์วิทยา 28 13 48.15% 8 29.63% 4 14.81% 2 7.41% 27
17 โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 19 13 72.22% 3 16.67% 2 11.11% 0 0% 18
18 โรงเรียนบ้านเขารวก 18 13 76.47% 3 17.65% 1 5.88% 0 0% 17
19 โรงเรียนบ้านหัวลำ 18 12 70.59% 4 23.53% 0 0% 1 5.88% 17
20 โรงเรียนบ้านท่ากรวด 15 12 85.71% 0 0% 0 0% 2 14.29% 14
21 โรงเรียนบ้านดงดินแดง 27 10 37.04% 8 29.63% 6 22.22% 3 11.11% 27
22 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 25 10 43.48% 5 21.74% 5 21.74% 3 13.04% 23
23 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 12 10 83.33% 1 8.33% 0 0% 1 8.33% 12
24 โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 36 9 28.13% 14 43.75% 5 15.63% 4 12.5% 32
25 โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 28 9 39.13% 6 26.09% 5 21.74% 3 13.04% 23
26 โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 14 9 64.29% 5 35.71% 0 0% 0 0% 14
27 โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ 19 9 50% 4 22.22% 3 16.67% 2 11.11% 18
28 โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 23 9 64.29% 3 21.43% 2 14.29% 0 0% 14
29 โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
30 โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 30 8 36.36% 9 40.91% 2 9.09% 3 13.64% 22
31 โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 21 8 38.1% 7 33.33% 2 9.52% 4 19.05% 21
32 โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 15 8 53.33% 6 40% 1 6.67% 0 0% 15
33 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 13 8 61.54% 4 30.77% 0 0% 1 7.69% 13
34 โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา 12 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
35 โรงเรียนบ้านซับโศก 12 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
36 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 14 7 50% 3 21.43% 2 14.29% 2 14.29% 14
37 โรงเรียนบ้านดงน้อย 22 7 46.67% 3 20% 1 6.67% 4 26.67% 15
38 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 19 7 41.18% 1 5.88% 4 23.53% 5 29.41% 17
39 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 14 7 53.85% 1 7.69% 3 23.08% 2 15.38% 13
40 โรงเรียนวัดโคกสลุง 10 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
41 โรงเรียนบ้านดีลัง 14 7 50% 0 0% 2 14.29% 5 35.71% 14
42 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี 24 6 26.09% 9 39.13% 7 30.43% 1 4.35% 23
43 โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง 16 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
44 โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 11 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 2 18.18% 11
45 โรงเรียนบ้านยางโทน 14 6 46.15% 2 15.38% 2 15.38% 3 23.08% 13
46 โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
47 โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 11 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
48 โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 14 6 42.86% 1 7.14% 3 21.43% 4 28.57% 14
49 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 11 6 54.55% 1 9.09% 2 18.18% 2 18.18% 11
50 โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
51 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ (บ้านคันนาหิน) 8 6 75% 0 0% 2 25% 0 0% 8
52 โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 8 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
53 โรงเรียนบ้านเขาราบ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
54 โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง 14 5 35.71% 6 42.86% 2 14.29% 1 7.14% 14
55 โรงเรียนวัดดำรงบุล 11 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
56 โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ 10 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
57 โรงเรียนบ้านเกาะรัง 16 5 38.46% 3 23.08% 3 23.08% 2 15.38% 13
58 โรงเรียนทองทาบพิทยา 14 5 35.71% 2 14.29% 6 42.86% 1 7.14% 14
59 โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ 17 5 33.33% 2 13.33% 2 13.33% 6 40% 15
60 โรงเรียนช่องสาริกา 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
61 โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
62 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
63 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 12 4 33.33% 5 41.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
64 โรงเรียนบ้านสระเพลง 12 4 33.33% 4 33.33% 3 25% 1 8.33% 12
65 โรงเรียนบ้านเขาขวาง 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
66 โรงเรียนบ้านวังแขม 13 4 33.33% 2 16.67% 5 41.67% 1 8.33% 12
67 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
68 โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
69 โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
70 โรงเรียนวัดหนองนา 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
71 โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
72 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนบ้านวังทอง 15 3 25% 4 33.33% 2 16.67% 3 25% 12
74 โรงเรียนบ้านซับหินขวาง 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
75 โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
76 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
77 โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี 10 3 30% 2 20% 3 30% 2 20% 10
78 โรงเรียนสร้างพัฒนา 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
79 โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
80 โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
82 โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน 8 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
83 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านหนองปีกนก 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
85 โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
86 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
87 โรงเรียนบ้านท่าตะโก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านคลอง 24 2 10.53% 8 42.11% 5 26.32% 4 21.05% 19
89 โรงเรียนบ้านหนองเสมา 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
90 โรงเรียนบ้านหนองบง 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
91 โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 9 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
92 โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
93 โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
94 โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 16 2 18.18% 1 9.09% 3 27.27% 5 45.45% 11
95 โรงเรียนบ้านยางราก 9 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 3 33.33% 9
96 โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
97 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
99 โรงเรียนบ้านทะเลทอง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านนาโสม 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านเขาตะแคง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านซับจำปา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านท่ามะกอก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนบ้านเขาดินทอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
111 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านลำสนธิ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
113 โรงเรียนบ้านศรีเมือง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
114 โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านหนองจาน 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
119 โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
120 โรงเรียนบ้านท่าหลวง 4 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 5 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
122 โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านพุกะชัด 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
124 โรงเรียนบ้านซับไทร 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านหนองสำราญ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านดงน้อย 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
127 โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านมหาโพธิ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
134 โรงเรียนอารีสวัสดิ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
135 โรงเรียนบ่อทองลพบุรี 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
136 โรงเรียนบ้านเนินทอง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
137 โรงเรียนอนุบาลสุวดีวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาววิภา รักงาม mail: wipa.rakngam@gmail.com 081 852 7049
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]