หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นนทบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 27 27 100% 0 0% 0 0% 0 0% 27
2 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 29 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
3 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 23 20 100% 0 0% 0 0% 0 0% 20
4 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 12 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
5 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 12 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
6 โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
7 โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
8 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
9 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
10 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
11 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
12 โรงเรียนวัดบางระโหง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
13 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
14 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
15 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
16 โรงเรียนวัดโชติการาม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
17 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
18 โรงเรียนวัดปากน้ำ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
19 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
20 โรงเรียนการัญศึกษา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
21 โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
22 โรงเรียนวัดบัวขวัญ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
23 โรงเรียนวัดบางไกรนอก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
24 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
25 โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
26 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
27 โรงเรียนวัดจันทร์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
28 โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
29 โรงเรียนวัดฝาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
30 โรงเรียนวัดลานนาบุญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นงนุช 089-6933351 pu_002@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]