หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 5 17 9
2 003 โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน 1 1 1
3 004 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ 3 11 4
4 002 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 7 19 11
5 006 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 4 5 4
6 005 โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 2 4 2
7 010 โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 8 23 9
8 011 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 12 17 13
9 252011 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 1 1
10 013 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 0 0 0
11 014 โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 10 21 14
12 016 โรงเรียนวัดจันทร์ 1 20 5
13 021 โรงเรียนวัดซองพลู 0 0 0
14 022 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 12 26 19
15 023 โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง 0 0 0
16 024 โรงเรียนวัดบัวขวัญ 2 2 2
17 026 โรงเรียนวัดบางระโหง 6 19 10
18 025 โรงเรียนวัดบางไกรนอก 2 4 3
19 027 โรงเรียนวัดปราสาท 0 0 0
20 028 โรงเรียนวัดปากน้ำ 3 7 3
21 029 โรงเรียนวัดฝาง 1 2 1
22 030 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 7 16 11
23 031 โรงเรียนวัดลานนาบุญ 1 1 1
24 032 โรงเรียนวัดสำโรง 0 0 0
25 018 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 7 22 10
26 019 โรงเรียนวัดเชิงกระบือ 0 0 0
27 017 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 4 11 4
28 020 โรงเรียนวัดโชติการาม 4 23 2
29 033 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 27 52 35
30 034 โรงเรียนวันจันทร์ 0 0 0
31 035 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 23 82 33
32 036 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 3 27 3
33 037 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 29 126 49
34 252037 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 3 6 3
35 015 โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ 0 0 0
36 007 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 2 5 3
37 038 โรงเรียนการัญศึกษา 2 2 2
38 012 โรงเรียนประสาทวิทยา 0 0 0
39 039 โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ 1 1 1
40 008 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง 1 1 1
41 009 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 7 21 11
รวม 201 595 280
875

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นงนุช 089-6933351 pu_002@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]