สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นนทบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุราชประสิทธิ์ 26 0 0 26 26 0 0 0 26
2 อนุบาลนนทบุรี 20 0 0 20 20 0 0 0 20
3 วัดใหม่ผดุงเขต 18 0 0 18 18 0 0 0 18
4 ประชาอุปถัมภ์ 12 0 0 12 12 0 0 0 12
5 วัดตำหนักใต้ 12 0 0 12 12 0 0 0 12
6 มหาสวัสดิ์ 10 0 0 10 10 0 0 0 10
7 ชุมชนวัดไทรม้า 7 0 0 7 7 0 0 0 7
8 นครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 7 0 0 7 7 0 0 0 7
9 วัดบางระโหง 6 0 0 6 6 0 0 0 6
10 วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 6 0 0 6 6 0 0 0 6
11 กลาโหมอุทิศ 5 0 0 5 5 0 0 0 5
12 นุ่มประสงค์วิทยา 5 0 0 5 5 0 0 0 5
13 ทานสัมฤทธิ์วิทยา 4 0 0 4 4 0 0 0 4
14 วัดเฉลิมพระเกียรติ 4 0 0 4 4 0 0 0 4
15 วัดโชติการาม 4 0 0 4 4 0 0 0 4
16 อนุบาลบางกรวย 3 0 0 3 3 0 0 0 3
17 การัญศึกษา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
18 วัดบางไกรนอก 2 0 0 2 2 0 0 0 2
19 วัดปากน้ำ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
20 ไทยรัฐวิทยา 55 2 0 0 2 2 0 0 0 2
21 ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
22 นครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
23 วัดจันทร์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
24 วัดบัวขวัญ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
25 วัดประชารังสรรค์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
26 วัดลานนาบุญ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
รวม 163 0 0 163 163 0 0 0 163