เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
24 ก.ย. 2557
25 ก.ย. 2557
26 ก.ย. 2557
27 ก.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

แผนที่ศูนย์แข่งขันภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 คลิก

 
 
ศูนย์การแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 แจ้งลำดับการแข่งขันดังต่อไปนี้
1.การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)                 ป.1-3
ลำดับที่ 1-30 แข่งขัน เวลา 09.00-12.00 น.   ลำดับที่ 31 – 48 แข่งขันเวลา 13.00 -16.30
2.การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)                 ป.4-6
ลำดับที่ 1-30 แข่งขัน เวลา 09.00-12.00 น.   ลำดับที่ 31 – 56 แข่งขันเวลา 13.00 -16.30
3.การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6
ลำดับที่ 1-25 แข่งขัน เวลา 09.00-12.00 น.   ลำดับที่ 26 – 49 แข่งขันเวลา 13.00 -16.30
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผอ.ณรงค์ แสงสุวรรณ์   0813277865
*** หมายเหตุใช้ลำดับที่จากการสมัคร
 
 
โรงเรียนวัดไทรใหญ่  ศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ขอแจ้งลำดับการแข่งขันของกิจกรรมในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ผู้ประสานงาน  0860009514
 
 

โรงเรียนที่จัดเป้นสนามแข่งขันของศูนย์สาระการเรียนรู้

งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557

ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2557

1. โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย  รับผิดชอบการจัดการศึกษาปฐมวัย

2. โรงเรียนวัดคลองขวาง  รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาไทย

3. โรงเรียนวัดลาดปลาดุก โรงเรียนสุเหล่าเขียว  รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

4. โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

5. โรงเรียนวัดไทรใหญ่  รับผิดชอบกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

6. โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง  รับผิดชอบกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

7. โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย และโรงเรียนวัดคลองตาคล้าย  รับผิดชอบกลุ่มสาระศิลปะ

8. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ  และโรงเรียนชุมชนวัดบางโค  รับผิดชอบกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

9. โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55   รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

10. โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่  รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

11. โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์  รับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)

***สถานที่และเวลาการแข่งขันจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งตามเวลาที่กำหนด***

 
 

 
 

  ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่

 ประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมสมัครเข้าแข่งขัน วันที่ 3 กันกายน 2557
สมัครเข้าแข่งขัน วันที่ 4 -14  กันกันยน 2557
 จัดทำโปรแกรมการจัดการแข่งขันและรายงานผล วันที่ 16 กันยายน 2557
ประกาศตารางการแข่งขันอย่างเป็นทางการ พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน และ  ครูผู้ฝึกสอนวันที่ 18 - 22 กันยายน 2557
 สพป.นบ.2 ตรวจสอบความถูกต้องของผู้สมัครเข้าแข่งขัน วันที่ 23 กันยายน 2557
 พิธีเปิดงานศิลปหัตกรรมระดับเขตฯ ณ โรงเรียนวัดไทรใหญ่  วันที่ 24  กันยายน 2557
 ดำเนินการแข่งขันตามตารางการแข่งขันทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  วันที่ 24 - 27 กันยายน 2557
 สพป.นบ.2 โอนข้อมูลการแข่งขันเข้าสู่ระดับภาค   ตุลาคม  2557 
 

ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขันระดับภาค

   เอกสารปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557  จังหวัดนนทบุรี คลิกที่นี่

โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาค ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
 
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2557
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 8-14 ธันวาคม 2557
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
ระดับภาคตรวจสอบข้อมูล โอนข้อมูลเข้าระดับชาติ วันที่ 20 - 31 ธันวาคม 2557
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มกราคม 2558
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 17 มกราคม 2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
<input src="http://central64.sillapa.net/UserFiles/Image/home.gif" width="20" height="20" type="imag
 
  ขณะนี้โรงเรียนยังไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 136
จำนวนทีม 3,147
จำนวนนักเรียน 6,427
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,301
จำนวนกรรมการ 834
ครู+นักเรียน 10,728
ครู+นักเรียน+กรรมการ 11,562
ประกาศผลแล้ว 224/240 (93.33%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 38
เมื่อวาน 70
สัปดาห์นี้ 108
สัปดาห์ที่แล้ว 454
เดือนนี้ 1,056
เดือนที่แล้ว 2,128
ปีนี้ 16,125
ทั้งหมด 320,712