หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์  
2 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค รองกัญญา  
3 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่  
4 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย  
5 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง  
6 โรงเรียนวัดคลองขวาง  
7 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  
8 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย  
9 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55  
10 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก  
11 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย  
12 โรงเรียนวัดไทรใหญ่  
13 โรงเรียนสุเหร่าเขียว  
14 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ  
15 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายการีม หะรีเมา โทร 086 0155461 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]