หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ระหว่างวันที่ 24-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ห้องสมุด ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 26 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ทางศูนย์ฯ จะจัดลำดับการแข่งขันตามความใกล้-ไกล จากโรงเรียนผู้แข่งขันถึงศูนย์ฯการแข่งขัน
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย อาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง ห้องอนุบาล 25 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย อาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง ห้องอนุบาล 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ชิว เนชั่นแนล ชั้น 2 ห้อง ป.1-ป.2 25 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายการีม หะรีเมา โทร 086 0155461 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]