หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ระหว่างวันที่ 24-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 222 223 224 25 ก.ย. 2557 08.30-16.30 ภาคเช้าเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00-8.30น.ภาคบ่ายเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30-13.00น.
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 25 ก.ย. 2557 08.30-16.30 ภาคเช้าเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00-8.30น.ภาคบ่ายเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30-13.00น.
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 222 223 26 ก.ย. 2557 08.30-16.30 ภาคเช้าเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00-8.30น.ภาคบ่ายเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30-13.00น.
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 26 ก.ย. 2557 08.30-16.30 ภาคเช้าเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00-8.30น.ภาคบ่ายเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30-13.00น.
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 24 ก.ย. 2557 13.00-16.30 ภาคบ่ายเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30-13.00น.
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 24 ก.ย. 2557 13.00-16.30 ภาคบ่ายเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30-13.00น.
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ประชุม 25 ก.ย. 2557 08.30-16.30 ภาคเช้าเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00-8.30น.ภาคบ่ายเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30-13.00น.
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ประชุม 24 ก.ย. 2557 13.00-16.30 ภาคบ่ายเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30-13.00น.
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 324 24 ก.ย. 2557 13.00-16.30 ภาคบ่ายเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30-13.00น.
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 24 ก.ย. 2557 13.00-16.30 ภาคบ่ายเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30-13.00น.
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงสีข้าวขุนศรี 24 ก.ย. 2557 08.30-16.30 ภาคเช้าเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00-8.30น.ภาคบ่ายเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30-13.00น.
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงสีข้าวขุนศรี 24 ก.ย. 2557 08.30-16.30 ภาคเช้าเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00-8.30น.ภาคบ่ายเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30-13.00น.
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงสีข้าวขุนศรี 24 ก.ย. 2557 08.30-16.30 ภาคเช้าเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00-8.30น.ภาคบ่ายเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30-13.00น.
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงสีข้าวขุนศรี 24 ก.ย. 2557 08.30-16.30 ภาคเช้าเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00-8.30น.ภาคบ่ายเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30-13.00น.
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงสีข้าวขุนศรี 24 ก.ย. 2557 08.30-16.30 ภาคเช้าเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00-8.30น.ภาคบ่ายเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30-13.00น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายการีม หะรีเมา โทร 086 0155461 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]