หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ระหว่างวันที่ 24-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง ป2/1 24 ก.ย. 2557 13.00-16.00 เวลาและสถานที่อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง ป2/2 24 ก.ย. 2557 13.00-16.00 เวลาและสถานที่อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง ป2/2 25 ก.ย. 2557 13.00-16.00 เวลาและสถานที่อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง ป4/1 ป4/2 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ให้ทุกทีมจับฉลากในเวลา 08.30
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง ป2/1 26 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ให้ทุกทีมจับฉลากในเวลา 08.30
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง ป2/2 25 ก.ย. 2557 09.00-12.00 เวลาและสถานที่อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง ป2/2 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00 เวลาและสถานที่อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.3/1 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00 อาจเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.4/1 , ป4/2 26 ก.ย. 2557 13.00-16.00 อาจเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.3/1 ,ป3/2 26 ก.ย. 2557 9.00-12.00 อาจเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.2/2 26 ก.ย. 2557 13.00-16.00 อาจเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.3/2 25 ก.ย. 2557 9.00-12.00 อาจเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง ป3/1 , ป.3/2 24 ก.ย. 2557 13.00-16.00 อาจเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง ป.4/1 , ป4/2 24 ก.ย. 2557 13.00-16.00 อาจเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง ป.3/1 25 ก.ย. 2557 13.00-16.00 อาจเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายการีม หะรีเมา โทร 086 0155461 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]