หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ระหว่างวันที่ 24-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 อาคารสีม่วง ชั้น 2 ห้อง ป.5 และ ป.6 25 ก.ย. 2557 09.00-16.30 ลงทะเบียนเวลา 07.30 - 08.30
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 อาคารสีม่วง ชั้น 2 ห้อง ป.4 และ ม.3 25 ก.ย. 2557 09.00-16.30 ลงทะเบียนเวลา 07.30 - 08.30
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 อาคารสีม่วง ชั้น 2 ห้อง ป.5 และ ป.6 26 ก.ย. 2557 09.00-16.30 ลงทะเบียน 07.30-08.30
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 อาคารสีฟ้า ห้อง ป.1 25 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 07.30 - 08.30
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 อาคารสีฟ้า ห้อง ป.3 25 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 07.30 - 08.30
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 อาคารสีฟ้า ห้อง ป.1 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 07.30 - 08.30
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 อาคารสีฟ้า ห้อง ป.2 และ ม.1 25 ก.ย. 2557 09.00-16.30 ลงทะเบียนเวลา 07.30 - 08.30
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 อาคารสีฟ้า ห้อง ป.2 และ ม.1 26 ก.ย. 2557 09.00-16.30 ลงทะเบียน 07.30-08.30
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 อาคารสีเขียว ชั้น 2 ห้อง ม. 2 25 ก.ย. 2557 09.00-16.30 ลงทะเบียน 07.30-08.30
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 อาคารสีเขียว ชั้น 2 ห้อง ม. 2 26 ก.ย. 2557 09.00-16.30 ลงทะเบียน 07.30-08.30
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 อาคารสีฟ้า ห้อง ป.2 และ ม.1 26 ก.ย. 2557 09.00-16.30 ลงทะเบียน 07.30-08.30
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนปากเกร็ด ห้อง ประชุมสารานุกรม 25 ก.ย. 2557 09.00-12.30 ลงทะเบียนเวลา 07.30 - 08.30
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 อาคารสีชมพู ห้อง ประชุม 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ลงทะเบียน 07.30-08.30
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 อาคารสีชมพู ห้อง ประชุม 25 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ลงทะเบียน 07.30-08.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายการีม หะรีเมา โทร 086 0155461 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]