หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วันที่ 10-11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องวิทย์ 1 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ขอให้มารายงานตัวเวลา 08.00 น.
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องวิทย์ 1 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ขอให้มารายงานตัวเวลา 08.00น.
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 10 ก.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30-08.30
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 339 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 338 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221
-
09.00-12.00 รายงานตัว 07.30-08.30
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 10 ก.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30-08.30
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 10 ก.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30-08.30
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 335 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 337 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 10 ก.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30-08.30
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 10 ก.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30-08.30
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 333,334 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 331,332 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ โรงอาหาร ชั้น 10 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30-08.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางนุชนาถ ศิวเสน ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 0837770251 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]