หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครปฐม เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 55 48 90.57% 3 5.66% 2 3.77% 0 0% 53
2 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 55 37 68.52% 11 20.37% 2 3.7% 4 7.41% 54
3 โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 70 36 57.14% 14 22.22% 9 14.29% 4 6.35% 63
4 โรงเรียนวัดสระสี่มุม 50 35 74.47% 9 19.15% 1 2.13% 2 4.26% 47
5 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 41 30 73.17% 7 17.07% 3 7.32% 1 2.44% 41
6 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 56 28 56% 13 26% 6 12% 3 6% 50
7 โรงเรียนวัดทัพหลวง 31 23 79.31% 2 6.9% 2 6.9% 2 6.9% 29
8 โรงเรียนวัดธรรมศาลา 34 21 70% 4 13.33% 4 13.33% 1 3.33% 30
9 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 28 20 71.43% 3 10.71% 4 14.29% 1 3.57% 28
10 โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง 28 20 74.07% 3 11.11% 0 0% 4 14.81% 27
11 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 35 19 65.52% 5 17.24% 4 13.79% 1 3.45% 29
12 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 32 19 63.33% 4 13.33% 6 20% 1 3.33% 30
13 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 35 18 66.67% 3 11.11% 4 14.81% 2 7.41% 27
14 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 27 16 64% 6 24% 1 4% 2 8% 25
15 โรงเรียนวัดลำเหย 23 15 71.43% 3 14.29% 3 14.29% 0 0% 21
16 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน 29 14 50% 7 25% 5 17.86% 2 7.14% 28
17 โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 31 14 58.33% 6 25% 3 12.5% 1 4.17% 24
18 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) 27 13 52% 6 24% 2 8% 4 16% 25
19 โรงเรียนอนุบาล สุธีธร 16 13 81.25% 2 12.5% 1 6.25% 0 0% 16
20 โรงเรียนวัดกงลาด 33 12 41.38% 7 24.14% 7 24.14% 3 10.34% 29
21 โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด 24 9 47.37% 6 31.58% 2 10.53% 2 10.53% 19
22 โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) 21 9 52.94% 3 17.65% 4 23.53% 1 5.88% 17
23 โรงเรียนวัดทะเลบก 16 9 56.25% 3 18.75% 3 18.75% 1 6.25% 16
24 โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร 13 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
25 โรงเรียนวัดบ้านหลวง 14 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
26 โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ 12 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
27 โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
28 โรงเรียนวัดสระกะเทียม(สถาพรทักษิณาคาร) 16 7 53.85% 3 23.08% 1 7.69% 2 15.38% 13
29 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 12 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
30 โรงเรียนวัดหนองจิก 12 7 58.33% 1 8.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
31 โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
32 โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
33 โรงเรียนหอเอกวิทยา 9 7 77.78% 0 0% 2 22.22% 0 0% 9
34 โรงเรียนวัดวังเย็น 14 6 42.86% 7 50% 1 7.14% 0 0% 14
35 โรงเรียนอำนวยวิทย์นครปฐม 11 6 54.55% 4 36.36% 0 0% 1 9.09% 11
36 โรงเรียนบ้านดอนทอง 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
37 โรงเรียนวัดลำลูกบัว 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
38 โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
39 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
40 โรงเรียนบ้านหนองกระโดน 14 5 41.67% 6 50% 0 0% 1 8.33% 12
41 โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
42 โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ 12 5 41.67% 2 16.67% 4 33.33% 1 8.33% 12
43 โรงเรียนวัดทัพยายท้าว 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
44 โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
45 โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
46 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
47 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
48 โรงเรียนบ้านคลองยาง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
49 โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
50 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
51 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
52 โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
53 โรงเรียนวัดดอนยายหอม 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
54 โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก (บุญญานุสาสน์ประชาสรรค์) 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
55 โรงเรียนบ้านลำท่าโพ 6 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
56 โรงเรียนวัดทุ่งรี 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
57 โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
58 โรงเรียนบำรุงวิทยา 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
59 โรงเรียนละเอียดอุปภัมภ์ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
60 โรงเรียนบ้านหนองเขมร 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
61 โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย (ฮงบำรุงราษฎร์) 9 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
62 โรงเรียนบ้านหนองขาม 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
63 โรงเรียนวัดหุบรัก 8 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 7
64 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนบ้านแจงงาม 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนบ้านบัวแดง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
67 โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
68 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
69 โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนบ้านคลองตัน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
71 โรงเรียนบ้านหนองปากโลง (รัฐประชานุเคราะห์) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนวัดห้วยผักชี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
74 โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
75 โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
76 โรงเรียนวัดหนองกระพี้ 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
77 โรงเรียนวัดรางปลาหมอ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
78 โรงเรียนวัดสองห้อง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
79 โรงเรียนบ้านดอนซาก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนวัดบางแขม 5 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
82 โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
83 โรงเรียนบ้านหัวถนน 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
84 โรงเรียนบ้านลำพยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนบ้านใหม่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนวัดสระพัง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนวัดพะเนียงแตก 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
90 โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
91 โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย (บ้านยาง) 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม 5 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
93 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
94 โรงเรียนบ้านหลักเมตร(พริ้งมากราษฎร์อนุสรณ์) 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านบ่อพลับ 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
97 โรงเรียนวัดห้วยม่วง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
98 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
99 โรงเรียนวัดห้วยพระ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
100 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านมาบแค 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านหนองพงนก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านหนองแก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนวัดสามควายเผือก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนวัดหว้าเอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนอนุบาลจันทร์สว่างกูล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนเด็กสายรุ้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนวัดเลาเต่า 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
114 โรงเรียนวัดสุขวราราม 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนวัดดอนขนาก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนวัดหนองดินแดง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล (ปานพลอุปถัมภ์) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย(พรหมวิสุทธิ์อนุสรณ์) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
120 โรงเรียนวัดท่าเสา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
121 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านหนองโสน 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
123 โรงเรียนวัดไร่แตงทอง 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
124 โรงเรียนสว่างวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางนุชนาถ ศิวเสน ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 0837770251 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]