หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนบ้านคลองตัน 3 3 3
2 005 โรงเรียนบ้านคลองยาง 5 7 7
3 007 โรงเรียนบ้านดอนซาก 3 5 3
4 008 โรงเรียนบ้านดอนทอง 8 23 12
5 117 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม 1 1 1
6 160 โรงเรียนบ้านบัวแดง 4 8 4
7 010 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ 6 15 9
8 163 โรงเรียนบ้านบ่อพลับ 3 3 3
9 161 โรงเรียนบ้านมาบแค 1 2 1
10 162 โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 5 6 6
11 015 โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย (ฮงบำรุงราษฎร์) 9 17 11
12 017 โรงเรียนบ้านลำท่าโพ 6 15 11
13 018 โรงเรียนบ้านลำพยา 2 3 3
14 019 โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม 5 15 4
15 021 โรงเรียนบ้านหนองกระโดน 14 1 1
16 147 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 6 6 2
17 022 โรงเรียนบ้านหนองขาม 6 9 6
18 023 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1 1 1
19 141 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 28 56 38
20 143 โรงเรียนบ้านหนองปากโลง (รัฐประชานุเคราะห์) 3 5 3
21 027 โรงเรียนบ้านหนองพงนก 1 1 1
22 167 โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก 2 4 2
23 024 โรงเรียนบ้านหนองเขมร 5 8 7
24 154 โรงเรียนบ้านหนองแก 1 6 1
25 159 โรงเรียนบ้านหนองโสน 2 5 3
26 144 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 3 7 6
27 028 โรงเรียนบ้านหลักเมตร(พริ้งมากราษฎร์อนุสรณ์) 3 10 3
28 030 โรงเรียนบ้านหัวถนน 3 5 3
29 029 โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ 3 5 4
30 033 โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง 28 19 15
31 006 โรงเรียนบ้านแจงงาม 5 8 7
32 031 โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา 9 31 10
33 032 โรงเรียนบ้านใหม่ 2 4 4
34 016 โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง 11 28 18
35 036 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน 29 33 7
36 037 โรงเรียนละเอียดอุปภัมภ์ 6 3 1
37 038 โรงเรียนวัดกงลาด 33 61 39
38 040 โรงเรียนวัดดอนขนาก 1 2 1
39 042 โรงเรียนวัดดอนยายหอม 6 9 8
40 041 โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ 12 18 15
41 043 โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด 6 5 3
42 045 โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) 21 44 37
43 046 โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 31 59 38
44 047 โรงเรียนวัดทะเลบก 16 27 17
45 142 โรงเรียนวัดทัพยายท้าว 7 16 9
46 049 โรงเรียนวัดทัพหลวง 31 80 47
47 165 โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม 1 3 1
48 156 โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด 4 7 4
49 051 โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย(พรหมวิสุทธิ์อนุสรณ์) 1 2 1
50 137 โรงเรียนวัดทุ่งรี 4 6 5
51 053 โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง 2 2 2
52 050 โรงเรียนวัดท่าเสา 1 2 1
53 054 โรงเรียนวัดธรรมศาลา 34 68 49
54 055 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 32 64 45
55 056 โรงเรียนวัดบางแขม 5 0 0
56 164 โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด 24 15 7
57 058 โรงเรียนวัดบ้านหลวง 14 25 15
58 059 โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม 4 12 5
59 060 โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง 7 30 8
60 061 โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย 8 12 11
61 063 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 56 180 97
62 064 โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ 12 22 13
63 148 โรงเรียนวัดพะเนียงแตก 5 10 5
64 067 โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) 4 14 8
65 068 โรงเรียนวัดรางปลาหมอ 4 6 6
66 168 โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม 1 3 0
67 069 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 8 16 11
68 151 โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก 1 1 1
69 070 โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร 13 16 11
70 158 โรงเรียนวัดลำลูกบัว 8 21 12
71 071 โรงเรียนวัดลำเหย 23 115 50
72 145 โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) 8 32 10
73 073 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 35 74 49
74 074 โรงเรียนวัดวังเย็น 14 50 27
75 075 โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา 1 3 2
76 076 โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล 6 10 8
77 077 โรงเรียนวัดสระกะเทียม(สถาพรทักษิณาคาร) 16 47 21
78 078 โรงเรียนวัดสระพัง 2 6 4
79 079 โรงเรียนวัดสระสี่มุม 50 122 83
80 080 โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม 5 10 6
81 169 โรงเรียนวัดสองห้อง 4 9 5
82 082 โรงเรียนวัดสามควายเผือก 1 2 2
83 083 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 55 143 90
84 267083 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1 1 1
85 157 โรงเรียนวัดสุขวราราม 2 4 2
86 138 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 12 21 18
87 085 โรงเรียนวัดหนองกระพี้ 5 7 5
88 086 โรงเรียนวัดหนองจิก 12 35 20
89 152 โรงเรียนวัดหนองดินแดง 1 1 1
90 087 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล (ปานพลอุปถัมภ์) 1 3 2
91 089 โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 70 175 116
92 267089 โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 4 7 7
93 090 โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) 7 13 8
94 088 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 35 64 49
95 094 โรงเรียนวัดหว้าเอน 1 6 3
96 095 โรงเรียนวัดหุบรัก 8 16 14
97 091 โรงเรียนวัดห้วยผักชี 3 6 5
98 267091 โรงเรียนวัดห้วยผักชี 1 2 2
99 092 โรงเรียนวัดห้วยพระ 2 3 2
100 093 โรงเรียนวัดห้วยม่วง 2 5 3
101 039 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 27 73 45
102 072 โรงเรียนวัดเลาเต่า 2 3 2
103 096 โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ 3 6 4
104 065 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 2 9 5
105 066 โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ 8 21 14
106 104 โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย 4 4 4
107 097 โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก (บุญญานุสาสน์ประชาสรรค์) 5 7 5
108 139 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) 27 42 16
109 146 โรงเรียนวัดไร่แตงทอง 2 2 2
110 102 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ 7 17 13
111 110 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 41 129 65
112 107 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 55 95 47
113 109 โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย (บ้านยาง) 3 11 6
114 122 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 5 6 5
115 120 โรงเรียนบำรุงวิทยา 7 24 11
116 133 โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา 2 2 2
117 130 โรงเรียนสว่างวิทยา 1 2 1
118 132 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 5 14 6
119 135 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 5 5 5
120 129 โรงเรียนหอเอกวิทยา 9 44 12
121 127 โรงเรียนอนุบาล สุธีธร 16 22 20
122 267127 โรงเรียนอนุบาล สุธีธร 1 2 2
123 126 โรงเรียนอนุบาลจันทร์สว่างกูล 1 3 2
124 128 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา 1 1 1
125 121 โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 6 6 5
126 125 โรงเรียนอำนวยวิทย์นครปฐม 11 22 11
127 136 โรงเรียนเด็กสายรุ้ง 1 2 1
128 166 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ 1 1 1
รวม 1294 2803 1681
4484

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางนุชนาถ ศิวเสน ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 0837770251 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]