สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครปฐม เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครปฐม 48 3 2 0 53
2 วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 37 11 2 4 50
3 วัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 35 14 8 4 57
4 วัดสระสี่มุม 35 9 1 2 45
5 วัดพระปฐมเจดีย์ 28 13 6 3 47
6 อนุบาลกำแพงแสน 27 7 2 1 36
7 วัดทัพหลวง 23 2 2 2 27
8 บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 20 3 4 1 27
9 บ้านอ้อกระทิง 18 3 0 4 21
10 วัดเกาะวังไทร 15 5 1 2 21
11 วัดนิยมธรรมวราราม 15 4 6 1 25
12 วัดหนองโพธิ์ 15 4 4 1 23
13 วัดลำเหย 15 3 3 0 21
14 วัดวังน้ำเขียว 15 2 4 2 21
15 ประถมฐานบินกำแพงแสน 14 7 5 2 26
16 วัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 14 6 3 1 23
17 วัดธรรมศาลา 14 4 4 1 22
18 วัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) 13 6 2 4 21
19 อนุบาล สุธีธร 13 2 1 0 16
20 วัดทะเลบก 9 3 3 1 15
21 วัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) 8 3 4 1 15
22 วัดบ้านหลวง 8 3 0 1 11
23 วัดกงลาด 7 6 6 3 19
24 วัดบ่อนำ้จืด 7 6 1 2 14
25 วัดหนองกระทุ่ม 7 2 2 1 11
26 วัดลาดหญ้าไทร 7 2 1 1 10
27 วัดโพรงมะเดื่อ 7 1 0 0 8
28 หอเอกวิทยา 7 0 2 0 9
29 อำนวยวิทย์นครปฐม 6 4 0 1 10
30 วัดสระกะเทียม(สถาพรทักษิณาคาร) 6 2 0 1 8
31 บ้านดอนทอง 6 2 0 0 8
32 บ้านไร่ต้นสำโรง 6 1 0 1 7
33 วัดลำลูกบัว 6 1 0 1 7
34 วัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) 6 1 0 0 7
35 บ้านหนองกร่าง 6 0 0 0 6
36 วัดวังเย็น 5 6 1 0 12
37 บ้านหนองกระโดน 5 6 0 1 11
38 บ้านแหลมกะเจา 5 4 0 0 9
39 วัดพระประโทณเจดีย์ 5 2 4 1 11
40 วัดดอนเตาอิฐ 5 2 0 0 7
41 วัดทัพยายท้าว 5 1 0 1 6
42 อนุบาลไผทวิทยา 5 1 0 0 6
43 บ้านคลองยาง 5 0 0 0 5
44 บ้านรางมะเดื่อ 5 0 0 0 5
45 สารสาสน์วิเทศนครปฐม 5 0 0 0 5
46 วัดลาดปลาเค้า 4 2 0 2 6
47 วัดดอนยายหอม 4 1 1 0 6
48 วัดประชาราษฎร์บำรุง 4 1 1 0 6
49 หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ 4 0 1 1 5
50 วัดหนองจิก 4 0 0 2 4
51 บ้านลำท่าโพ 4 0 0 0 4
52 วัดปลักไม้ลาย 4 0 0 0 4
53 บ้านบ่อน้ำพุ 4 0 0 0 4
54 บำรุงวิทยา 3 3 1 0 7
55 บ้านหนองเขมร 3 2 0 0 5
56 บ้านหนองขาม 3 1 1 1 5
57 บอสโกพิทักษ์ 3 1 0 0 4
58 บ้านบัวแดง 3 1 0 0 4
59 บ้านแจงงาม 3 1 0 0 4
60 วัดปทุมทองสุทธาราม 3 1 0 0 4
61 สหบำรุงวิทยา 3 0 1 1 4
62 วัดทุ่งรี 3 0 0 0 3
63 บ้านคลองตัน 3 0 0 0 3
64 บ้านหนองปากโลง (รัฐประชานุเคราะห์) 3 0 0 0 3
65 วัดทุ่งผักกูด 3 0 0 0 3
66 วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล 2 3 0 1 5
67 บ้านสระน้ำส้ม 2 2 1 0 5
68 ละเอียดอุปภัมภ์ 2 2 1 0 5
69 วัดดอนเสาเกียด 2 2 0 1 4
70 วัดหนองกระพี้ 2 1 2 0 5
71 วัดหุบรัก 2 1 0 2 3
72 วัดสองห้อง 2 1 0 1 3
73 บ้านดอนซาก 2 1 0 0 3
74 บ้านห้วยรางเกตุ 2 0 1 0 3
75 บ้านหัวถนน 2 0 0 1 2
76 วัดสระพัง 2 0 0 0 2
77 วัดห้วยผักชี 2 0 0 0 2
78 บ้านใหม่ 2 0 0 0 2
79 บ้านลำพยา 2 0 0 0 2
80 ราษฎร์บำรุงวิทยา 2 0 0 0 2
81 วัดทุ่งสีหลง 2 0 0 0 2
82 อินทรศักดิ์ศึกษาลัย (บ้านยาง) 1 2 0 0 3
83 บ้านรางอีเม้ย (ฮงบำรุงราษฎร์) 1 1 1 1 3
84 วัดสระสี่เหลี่ยม 1 1 0 3 2
85 บ้านหนองไม้งาม 1 1 0 1 2
86 วัดรางปลาหมอ 1 1 0 0 2
87 บ้านหลักเมตร(พริ้งมากราษฎร์อนุสรณ์) 1 1 0 0 2
88 บ้านหนองพงเล็ก 1 1 0 0 2
89 วัดบางแขม 1 0 1 0 2
90 วัดห้วยม่วง 1 0 1 0 2
91 วัดโพธิ์งาม 1 0 1 0 2
92 วัดห้วยพระ 1 0 0 1 1
93 วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) 1 0 0 0 1
94 บ้านหนองพงนก 1 0 0 0 1
95 บ้านหนองแก 1 0 0 0 1
96 วัดสามควายเผือก 1 0 0 0 1
97 เทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ 1 0 0 0 1
98 เด็กสายรุ้ง 1 0 0 0 1
99 บ้านทุ่งหัวพรหม 1 0 0 0 1
100 บ้านมาบแค 1 0 0 0 1
101 บ้านหนองขาหยั่ง 1 0 0 0 1
102 วัดทุ่งกระพังโหม 1 0 0 0 1
103 วัดราษฎร์วราราม 1 0 0 0 1
104 วัดศรีวิสารวาจา 1 0 0 0 1
105 วัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) 1 0 0 0 1
106 วัดหว้าเอน 1 0 0 0 1
107 วัดแหลมมะเกลือ 1 0 0 0 1
108 วัดใหม่ห้วยลึก (บุญญานุสาสน์ประชาสรรค์) 1 0 0 0 1
109 อนุบาลจันทร์สว่างกูล 1 0 0 0 1
110 วัดเลาเต่า 0 1 1 0 2
111 วัดดอนขนาก 0 1 0 0 1
112 วัดสุขวราราม 0 1 0 0 1
113 วัดลาดหญ้าแพรก 0 1 0 0 1
114 วัดหนองปลาไหล (ปานพลอุปถัมภ์) 0 1 0 0 1
115 วัดทุ่งพิชัย(พรหมวิสุทธิ์อนุสรณ์) 0 0 1 0 1
116 วัดท่าเสา 0 0 1 0 1
117 อนุบาลเสริมปัญญา 0 0 1 0 1
118 บ้านหนองโสน 0 0 0 1 0
119 วัดไร่แตงทอง 0 0 0 1 0
120 วัดใหม่ดอนทราย 0 0 0 1 0
121 สว่างวิทยา 0 0 0 1 0
รวม 701 207 103 75 1,086