สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครปฐม เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครปฐม 23 14 5 42 48 3 2 0 53
2 วัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 18 8 6 32 35 14 8 4 57
3 วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 12 7 9 28 37 11 2 4 50
4 วัดพระปฐมเจดีย์ 9 4 7 20 28 13 6 3 47
5 วัดลำเหย 9 4 2 15 15 3 3 0 21
6 วัดสระสี่มุม 8 10 6 24 35 9 1 2 45
7 อนุบาล สุธีธร 6 3 4 13 13 2 1 0 16
8 บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 5 10 1 16 20 3 4 1 27
9 วัดทัพหลวง 5 6 2 13 23 2 2 2 27
10 วัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 5 5 4 14 14 6 3 1 23
11 วัดวังน้ำเขียว 5 4 4 13 15 2 4 2 21
12 วัดเกาะวังไทร 5 3 4 12 15 5 1 2 21
13 วัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) 5 1 4 10 13 6 2 4 21
14 วัดหนองโพธิ์ 4 7 4 15 15 4 4 1 23
15 อนุบาลกำแพงแสน 4 6 12 22 27 7 2 1 36
16 วัดธรรมศาลา 4 6 4 14 14 4 4 1 22
17 วัดนิยมธรรมวราราม 4 2 5 11 15 4 6 1 25
18 วัดทะเลบก 4 1 1 6 9 3 3 1 15
19 วัดลาดหญ้าไทร 4 1 0 5 7 2 1 1 10
20 วัดโพรงมะเดื่อ 4 0 0 4 7 1 0 0 8
21 บ้านอ้อกระทิง 3 3 4 10 18 3 0 4 21
22 บ้านคลองยาง 3 1 1 5 5 0 0 0 5
23 วัดดอนยายหอม 3 1 0 4 4 1 1 0 6
24 วัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) 2 7 0 9 8 3 4 1 15
25 วัดบ่อนำ้จืด 2 1 4 7 7 6 1 2 14
26 ประถมฐานบินกำแพงแสน 2 0 4 6 14 7 5 2 26
27 บ้านรางมะเดื่อ 2 0 1 3 5 0 0 0 5
28 บ้านไร่ต้นสำโรง 2 0 0 2 6 1 0 1 7
29 วัดดอนเสาเกียด 2 0 0 2 2 2 0 1 4
30 วัดสระพัง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
31 วัดห้วยผักชี 2 0 0 2 2 0 0 0 2
32 อำนวยวิทย์นครปฐม 1 3 0 4 6 4 0 1 10
33 บ้านหนองกร่าง 1 3 0 4 6 0 0 0 6
34 บ้านหนองกระโดน 1 1 4 6 5 6 0 1 11
35 วัดพระประโทณเจดีย์ 1 1 1 3 5 2 4 1 11
36 วัดสองห้อง 1 1 0 2 2 1 0 1 3
37 อนุบาลไผทวิทยา 1 0 3 4 5 1 0 0 6
38 หอเอกวิทยา 1 0 2 3 7 0 2 0 9
39 หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ 1 0 0 1 4 0 1 1 5
40 บอสโกพิทักษ์ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
41 บ้านสระน้ำส้ม 1 0 0 1 2 2 1 0 5
42 บ้านรางอีเม้ย (ฮงบำรุงราษฎร์) 1 0 0 1 1 1 1 1 3
43 วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
44 สารสาสน์วิเทศนครปฐม 0 4 0 4 5 0 0 0 5
45 วัดกงลาด 0 3 2 5 7 6 6 3 19
46 วัดวังเย็น 0 3 2 5 5 6 1 0 12
47 วัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) 0 3 1 4 6 1 0 0 7
48 วัดลำลูกบัว 0 2 3 5 6 1 0 1 7
49 วัดบ้านหลวง 0 2 1 3 8 3 0 1 11
50 บ้านดอนทอง 0 2 0 2 6 2 0 0 8
51 วัดประชาราษฎร์บำรุง 0 1 1 2 4 1 1 0 6
52 วัดทุ่งรี 0 1 1 2 3 0 0 0 3
53 วัดหนองกระทุ่ม 0 1 0 1 7 2 2 1 11
54 บ้านแหลมกะเจา 0 1 0 1 5 4 0 0 9
55 วัดลาดปลาเค้า 0 1 0 1 4 2 0 2 6
56 วัดหนองจิก 0 1 0 1 4 0 0 2 4
57 บ้านลำท่าโพ 0 1 0 1 4 0 0 0 4
58 บ้านบัวแดง 0 1 0 1 3 1 0 0 4
59 บ้านใหม่ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
60 อินทรศักดิ์ศึกษาลัย (บ้านยาง) 0 1 0 1 1 2 0 0 3
61 วัดรางปลาหมอ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
62 วัดห้วยพระ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
63 บ้านหนองพงนก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
64 บ้านหนองแก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
65 วัดสามควายเผือก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
66 เทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
67 วัดดอนเตาอิฐ 0 0 2 2 5 2 0 0 7
68 บำรุงวิทยา 0 0 2 2 3 3 1 0 7
69 บ้านหนองเขมร 0 0 2 2 3 2 0 0 5
70 วัดสระกะเทียม(สถาพรทักษิณาคาร) 0 0 1 1 6 2 0 1 8
71 วัดทัพยายท้าว 0 0 1 1 5 1 0 1 6
72 วัดปลักไม้ลาย 0 0 1 1 4 0 0 0 4
73 บ้านแจงงาม 0 0 1 1 3 1 0 0 4
74 สหบำรุงวิทยา 0 0 1 1 3 0 1 1 4
75 วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล 0 0 1 1 2 3 0 1 5
76 ละเอียดอุปภัมภ์ 0 0 1 1 2 2 1 0 5
77 บ้านดอนซาก 0 0 1 1 2 1 0 0 3
78 บ้านหนองไม้งาม 0 0 1 1 1 1 0 1 2
79 เด็กสายรุ้ง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
80 วัดดอนขนาก 0 0 1 1 0 1 0 0 1
81 บ้านบ่อน้ำพุ 0 0 0 0 4 0 0 0 4
82 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 3 1 1 1 5
83 วัดปทุมทองสุทธาราม 0 0 0 0 3 1 0 0 4
84 บ้านคลองตัน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
85 บ้านหนองปากโลง (รัฐประชานุเคราะห์) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
86 วัดทุ่งผักกูด 0 0 0 0 3 0 0 0 3
87 วัดหนองกระพี้ 0 0 0 0 2 1 2 0 5
88 วัดหุบรัก 0 0 0 0 2 1 0 2 3
89 บ้านห้วยรางเกตุ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
90 บ้านหัวถนน 0 0 0 0 2 0 0 1 2
91 บ้านลำพยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
92 ราษฎร์บำรุงวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
93 วัดทุ่งสีหลง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
94 วัดสระสี่เหลี่ยม 0 0 0 0 1 1 0 3 2
95 บ้านหลักเมตร(พริ้งมากราษฎร์อนุสรณ์) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
96 บ้านหนองพงเล็ก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
97 วัดบางแขม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
98 วัดห้วยม่วง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
99 วัดโพธิ์งาม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
100 บ้านทุ่งหัวพรหม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
101 บ้านมาบแค 0 0 0 0 1 0 0 0 1
102 บ้านหนองขาหยั่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
103 วัดทุ่งกระพังโหม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
104 วัดราษฎร์วราราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
105 วัดศรีวิสารวาจา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
106 วัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
107 วัดหว้าเอน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
108 วัดแหลมมะเกลือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
109 วัดใหม่ห้วยลึก (บุญญานุสาสน์ประชาสรรค์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
110 อนุบาลจันทร์สว่างกูล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
111 วัดเลาเต่า 0 0 0 0 0 1 1 0 2
112 วัดสุขวราราม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
113 วัดลาดหญ้าแพรก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
114 วัดหนองปลาไหล (ปานพลอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
115 วัดทุ่งพิชัย(พรหมวิสุทธิ์อนุสรณ์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
116 วัดท่าเสา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
117 อนุบาลเสริมปัญญา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
118 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
119 วัดไร่แตงทอง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
120 วัดใหม่ดอนทราย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
121 สว่างวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 180 159 136 475 701 207 103 75 1,011