สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครปฐม เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครปฐม 23 14 5 42 48 3 2 0 53
2 วัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 18 9 6 33 36 14 9 4 59
3 วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 12 7 9 28 37 11 2 4 50
4 วัดพระปฐมเจดีย์ 9 4 7 20 28 13 6 3 47
5 วัดลำเหย 9 4 2 15 15 3 3 0 21
6 วัดสระสี่มุม 8 10 6 24 35 9 1 2 45
7 วัดธรรมศาลา 8 7 5 20 21 4 4 1 29
8 วัดหนองโพธิ์ 6 7 6 19 19 5 4 1 28
9 อนุบาลกำแพงแสน 6 6 13 25 30 7 3 1 40
10 วัดนิยมธรรมวราราม 6 4 5 15 19 4 6 1 29
11 วัดวังน้ำเขียว 6 4 4 14 18 3 4 2 25
12 วัดเกาะวังไทร 6 3 5 14 16 6 1 2 23
13 อนุบาล สุธีธร 6 3 4 13 13 2 1 0 16
14 บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 5 10 1 16 20 3 4 1 27
15 วัดทัพหลวง 5 6 2 13 23 2 2 2 27
16 วัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 5 5 4 14 14 6 3 1 23
17 วัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) 5 1 4 10 13 6 2 4 21
18 วัดลาดหญ้าไทร 5 1 0 6 8 3 1 1 12
19 วัดทะเลบก 4 1 1 6 9 3 3 1 15
20 วัดโพรงมะเดื่อ 4 0 0 4 7 1 0 0 8
21 วัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) 4 0 0 4 5 1 0 0 6
22 วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) 4 0 0 4 4 0 0 0 4
23 วัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) 3 7 0 10 9 3 4 1 16
24 บ้านอ้อกระทิง 3 3 5 11 20 3 0 4 23
25 วัดบ่อนำ้จืด 3 2 4 9 9 6 2 2 17
26 บ้านคลองยาง 3 1 1 5 5 0 0 0 5
27 วัดดอนยายหอม 3 1 0 4 4 1 1 0 6
28 วัดดอนเตาอิฐ 3 0 2 5 8 3 0 0 11
29 บ้านไร่ต้นสำโรง 3 0 1 4 8 2 0 1 10
30 วัดห้วยผักชี 3 0 0 3 3 0 0 0 3
31 วัดกงลาด 2 6 2 10 12 7 7 3 26
32 บ้านรางอีเม้ย (ฮงบำรุงราษฎร์) 2 1 0 3 3 1 1 1 5
33 ประถมฐานบินกำแพงแสน 2 0 4 6 14 7 5 2 26
34 บ้านรางมะเดื่อ 2 0 1 3 5 0 0 0 5
35 หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ 2 0 0 2 5 0 1 1 6
36 วัดดอนเสาเกียด 2 0 0 2 2 2 1 1 5
37 วัดสระพัง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
38 อำนวยวิทย์นครปฐม 1 3 0 4 6 4 0 1 10
39 บ้านหนองกร่าง 1 3 0 4 6 0 0 0 6
40 บ้านหนองกระโดน 1 1 4 6 5 6 0 1 11
41 วัดปลักไม้ลาย 1 1 2 4 7 1 0 0 8
42 วัดพระประโทณเจดีย์ 1 1 1 3 5 2 4 1 11
43 วัดทุ่งรี 1 1 1 3 4 0 0 0 4
44 วัดสองห้อง 1 1 0 2 2 1 0 1 3
45 วัดใหม่ดอนทราย 1 1 0 2 1 2 0 1 3
46 อนุบาลไผทวิทยา 1 0 3 4 5 1 0 0 6
47 หอเอกวิทยา 1 0 2 3 7 0 2 0 9
48 ละเอียดอุปภัมภ์ 1 0 1 2 3 2 1 0 6
49 วัดหุบรัก 1 0 0 1 3 1 0 3 4
50 บอสโกพิทักษ์ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
51 บ้านสระน้ำส้ม 1 0 0 1 2 2 1 0 5
52 บ้านบ่อพลับ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
53 วัดวังเย็น 0 4 2 6 6 7 1 0 14
54 สารสาสน์วิเทศนครปฐม 0 4 0 4 5 0 0 0 5
55 วัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) 0 3 1 4 6 1 0 0 7
56 วัดลำลูกบัว 0 2 3 5 6 1 0 1 7
57 วัดบ้านหลวง 0 2 1 3 8 3 0 1 11
58 วัดหนองจิก 0 2 1 3 7 1 2 2 10
59 วัดใหม่ห้วยลึก (บุญญานุสาสน์ประชาสรรค์) 0 2 1 3 4 0 1 0 5
60 บ้านดอนทอง 0 2 0 2 6 2 0 0 8
61 วัดประชาราษฎร์บำรุง 0 1 1 2 4 1 1 0 6
62 วัดพะเนียงแตก 0 1 1 2 1 3 1 0 5
63 วัดหนองกระทุ่ม 0 1 0 1 7 2 2 1 11
64 บ้านแหลมกะเจา 0 1 0 1 5 4 0 0 9
65 วัดลาดปลาเค้า 0 1 0 1 4 2 0 2 6
66 บ้านลำท่าโพ 0 1 0 1 4 0 0 0 4
67 บ้านบัวแดง 0 1 0 1 3 1 0 0 4
68 วัดรางปลาหมอ 0 1 0 1 2 1 1 0 4
69 บ้านใหม่ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
70 อินทรศักดิ์ศึกษาลัย (บ้านยาง) 0 1 0 1 1 2 0 0 3
71 วัดห้วยพระ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
72 บ้านหนองพงนก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านหนองแก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
74 วัดสามควายเผือก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
75 เทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
76 วัดสระกะเทียม(สถาพรทักษิณาคาร) 0 0 2 2 7 3 1 2 11
77 บำรุงวิทยา 0 0 2 2 3 3 1 0 7
78 บ้านหนองเขมร 0 0 2 2 3 2 0 0 5
79 วัดทัพยายท้าว 0 0 1 1 5 1 0 1 6
80 บ้านแจงงาม 0 0 1 1 3 1 0 0 4
81 สหบำรุงวิทยา 0 0 1 1 3 0 1 1 4
82 วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล 0 0 1 1 2 3 0 1 5
83 บ้านดอนซาก 0 0 1 1 2 1 0 0 3
84 บ้านหนองไม้งาม 0 0 1 1 1 1 0 1 2
85 เด็กสายรุ้ง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
86 วัดดอนขนาก 0 0 1 1 0 1 0 0 1
87 บ้านบ่อน้ำพุ 0 0 0 0 5 0 1 0 6
88 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 3 1 1 1 5
89 วัดปทุมทองสุทธาราม 0 0 0 0 3 1 0 0 4
90 วัดทุ่งผักกูด 0 0 0 0 3 0 0 0 3
91 บ้านคลองตัน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
92 บ้านหนองปากโลง (รัฐประชานุเคราะห์) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
93 วัดหนองกระพี้ 0 0 0 0 2 1 2 0 5
94 วัดบางแขม 0 0 0 0 2 0 3 0 5
95 บ้านห้วยรางเกตุ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
96 วัดแหลมมะเกลือ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
97 บ้านหัวถนน 0 0 0 0 2 0 0 1 2
98 บ้านลำพยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
99 ราษฎร์บำรุงวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
100 วัดทุ่งสีหลง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
101 วัดสระสี่เหลี่ยม 0 0 0 0 1 1 0 3 2
102 บ้านหลักเมตร(พริ้งมากราษฎร์อนุสรณ์) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
103 บ้านหนองพงเล็ก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
104 วัดห้วยม่วง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
105 วัดโพธิ์งาม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
106 บ้านทุ่งหัวพรหม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
107 บ้านมาบแค 0 0 0 0 1 0 0 0 1
108 บ้านหนองขาหยั่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
109 วัดทุ่งกระพังโหม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
110 วัดราษฎร์วราราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
111 วัดศรีวิสารวาจา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
112 วัดหว้าเอน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
113 อนุบาลจันทร์สว่างกูล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 วัดเลาเต่า 0 0 0 0 0 1 1 0 2
115 วัดสุขวราราม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
116 วัดลาดหญ้าแพรก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
117 วัดหนองดินแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
118 วัดหนองปลาไหล (ปานพลอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
119 วัดทุ่งพิชัย(พรหมวิสุทธิ์อนุสรณ์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
120 วัดท่าเสา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
121 อนุบาลเสริมปัญญา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
122 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
123 วัดไร่แตงทอง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
124 สว่างวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 217 175 148 540 772 225 119 77 1,116