สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครปฐม เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครปฐม 48 3 2 0 53
2 วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 37 11 2 4 50
3 วัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 36 14 9 4 59
4 วัดสระสี่มุม 35 9 1 2 45
5 อนุบาลกำแพงแสน 30 7 3 1 40
6 วัดพระปฐมเจดีย์ 28 13 6 3 47
7 วัดทัพหลวง 23 2 2 2 27
8 วัดธรรมศาลา 21 4 4 1 29
9 บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 20 3 4 1 27
10 บ้านอ้อกระทิง 20 3 0 4 23
11 วัดหนองโพธิ์ 19 5 4 1 28
12 วัดนิยมธรรมวราราม 19 4 6 1 29
13 วัดวังน้ำเขียว 18 3 4 2 25
14 วัดเกาะวังไทร 16 6 1 2 23
15 วัดลำเหย 15 3 3 0 21
16 ประถมฐานบินกำแพงแสน 14 7 5 2 26
17 วัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 14 6 3 1 23
18 วัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) 13 6 2 4 21
19 อนุบาล สุธีธร 13 2 1 0 16
20 วัดกงลาด 12 7 7 3 26
21 วัดบ่อนำ้จืด 9 6 2 2 17
22 วัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) 9 3 4 1 16
23 วัดทะเลบก 9 3 3 1 15
24 วัดลาดหญ้าไทร 8 3 1 1 12
25 วัดบ้านหลวง 8 3 0 1 11
26 วัดดอนเตาอิฐ 8 3 0 0 11
27 บ้านไร่ต้นสำโรง 8 2 0 1 10
28 วัดสระกะเทียม(สถาพรทักษิณาคาร) 7 3 1 2 11
29 วัดหนองกระทุ่ม 7 2 2 1 11
30 วัดหนองจิก 7 1 2 2 10
31 วัดโพรงมะเดื่อ 7 1 0 0 8
32 วัดปลักไม้ลาย 7 1 0 0 8
33 หอเอกวิทยา 7 0 2 0 9
34 วัดวังเย็น 6 7 1 0 14
35 อำนวยวิทย์นครปฐม 6 4 0 1 10
36 บ้านดอนทอง 6 2 0 0 8
37 วัดลำลูกบัว 6 1 0 1 7
38 วัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) 6 1 0 0 7
39 บ้านหนองกร่าง 6 0 0 0 6
40 บ้านหนองกระโดน 5 6 0 1 11
41 บ้านแหลมกะเจา 5 4 0 0 9
42 วัดพระประโทณเจดีย์ 5 2 4 1 11
43 วัดทัพยายท้าว 5 1 0 1 6
44 วัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) 5 1 0 0 6
45 อนุบาลไผทวิทยา 5 1 0 0 6
46 หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ 5 0 1 1 6
47 บ้านบ่อน้ำพุ 5 0 1 0 6
48 บ้านคลองยาง 5 0 0 0 5
49 บ้านรางมะเดื่อ 5 0 0 0 5
50 สารสาสน์วิเทศนครปฐม 5 0 0 0 5
51 วัดลาดปลาเค้า 4 2 0 2 6
52 วัดดอนยายหอม 4 1 1 0 6
53 วัดประชาราษฎร์บำรุง 4 1 1 0 6
54 วัดใหม่ห้วยลึก (บุญญานุสาสน์ประชาสรรค์) 4 0 1 0 5
55 วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) 4 0 0 0 4
56 วัดทุ่งรี 4 0 0 0 4
57 บ้านลำท่าโพ 4 0 0 0 4
58 บำรุงวิทยา 3 3 1 0 7
59 ละเอียดอุปภัมภ์ 3 2 1 0 6
60 บ้านหนองเขมร 3 2 0 0 5
61 บ้านรางอีเม้ย (ฮงบำรุงราษฎร์) 3 1 1 1 5
62 บ้านหนองขาม 3 1 1 1 5
63 วัดหุบรัก 3 1 0 3 4
64 บอสโกพิทักษ์ 3 1 0 0 4
65 บ้านบัวแดง 3 1 0 0 4
66 บ้านแจงงาม 3 1 0 0 4
67 วัดปทุมทองสุทธาราม 3 1 0 0 4
68 สหบำรุงวิทยา 3 0 1 1 4
69 วัดห้วยผักชี 3 0 0 0 3
70 วัดทุ่งผักกูด 3 0 0 0 3
71 บ้านคลองตัน 3 0 0 0 3
72 บ้านหนองปากโลง (รัฐประชานุเคราะห์) 3 0 0 0 3
73 วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล 2 3 0 1 5
74 วัดดอนเสาเกียด 2 2 1 1 5
75 บ้านสระน้ำส้ม 2 2 1 0 5
76 วัดหนองกระพี้ 2 1 2 0 5
77 วัดรางปลาหมอ 2 1 1 0 4
78 วัดสองห้อง 2 1 0 1 3
79 บ้านดอนซาก 2 1 0 0 3
80 วัดบางแขม 2 0 3 0 5
81 บ้านห้วยรางเกตุ 2 0 1 0 3
82 วัดแหลมมะเกลือ 2 0 1 0 3
83 บ้านหัวถนน 2 0 0 1 2
84 วัดสระพัง 2 0 0 0 2
85 บ้านใหม่ 2 0 0 0 2
86 บ้านลำพยา 2 0 0 0 2
87 ราษฎร์บำรุงวิทยา 2 0 0 0 2
88 วัดทุ่งสีหลง 2 0 0 0 2
89 วัดพะเนียงแตก 1 3 1 0 5
90 วัดใหม่ดอนทราย 1 2 0 1 3
91 อินทรศักดิ์ศึกษาลัย (บ้านยาง) 1 2 0 0 3
92 วัดสระสี่เหลี่ยม 1 1 0 3 2
93 บ้านหนองไม้งาม 1 1 0 1 2
94 บ้านหลักเมตร(พริ้งมากราษฎร์อนุสรณ์) 1 1 0 0 2
95 บ้านหนองพงเล็ก 1 1 0 0 2
96 บ้านบ่อพลับ 1 0 1 0 2
97 วัดห้วยม่วง 1 0 1 0 2
98 วัดโพธิ์งาม 1 0 1 0 2
99 วัดห้วยพระ 1 0 0 1 1
100 บ้านหนองพงนก 1 0 0 0 1
101 บ้านหนองแก 1 0 0 0 1
102 วัดสามควายเผือก 1 0 0 0 1
103 เทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ 1 0 0 0 1
104 เด็กสายรุ้ง 1 0 0 0 1
105 บ้านทุ่งหัวพรหม 1 0 0 0 1
106 บ้านมาบแค 1 0 0 0 1
107 บ้านหนองขาหยั่ง 1 0 0 0 1
108 วัดทุ่งกระพังโหม 1 0 0 0 1
109 วัดราษฎร์วราราม 1 0 0 0 1
110 วัดศรีวิสารวาจา 1 0 0 0 1
111 วัดหว้าเอน 1 0 0 0 1
112 อนุบาลจันทร์สว่างกูล 1 0 0 0 1
113 วัดเลาเต่า 0 1 1 0 2
114 วัดดอนขนาก 0 1 0 0 1
115 วัดสุขวราราม 0 1 0 0 1
116 วัดลาดหญ้าแพรก 0 1 0 0 1
117 วัดหนองดินแดง 0 1 0 0 1
118 วัดหนองปลาไหล (ปานพลอุปถัมภ์) 0 1 0 0 1
119 วัดทุ่งพิชัย(พรหมวิสุทธิ์อนุสรณ์) 0 0 1 0 1
120 วัดท่าเสา 0 0 1 0 1
121 อนุบาลเสริมปัญญา 0 0 1 0 1
122 บ้านหนองโสน 0 0 0 1 0
123 วัดไร่แตงทอง 0 0 0 1 0
124 สว่างวิทยา 0 0 0 1 0
รวม 772 225 119 77 1,116