ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วันที่ 10-11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สพป. นครปฐม เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง สพป. นครปฐม เขต 1 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนละเอียดอุปภัมภ์ สพป. นครปฐม เขต 1 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหลักเมตร(พริ้งมากราษฎร์อนุสรณ์) สพป. นครปฐม เขต 1 89.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดทัพหลวง สพป. นครปฐม เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสระกะเทียม(สถาพรทักษิณาคาร) สพป. นครปฐม เขต 1 89 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านลำท่าโพ สพป. นครปฐม เขต 1 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สพป. นครปฐม เขต 1 85.3 ทอง 8  
9 โรงเรียนหอเอกวิทยา สพป. นครปฐม เขต 1 84.6 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน