ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วันที่ 10-11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย (ฮงบำรุงราษฎร์) สพป. นครปฐม เขต 1 83.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดพะเนียงแตก สพป. นครปฐม เขต 1 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร สพป. นครปฐม เขต 1 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบางแขม สพป. นครปฐม เขต 1 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 63.75 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดสระกะเทียม(สถาพรทักษิณาคาร) สพป. นครปฐม เขต 1 40 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดหุบรัก สพป. นครปฐม เขต 1 38.75 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) สพป. นครปฐม เขต 1 - -  
9 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว สพป. นครปฐม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน