ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วันที่ 10-11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สพป. นครปฐม เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป. นครปฐม เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร สพป. นครปฐม เขต 1 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) สพป. นครปฐม เขต 1 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 59 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง สพป. นครปฐม เขต 1 55 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา สพป. นครปฐม เขต 1 53 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม สพป. นครปฐม เขต 1 52 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน