ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วันที่ 10-11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. นครปฐม เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดกงลาด สพป. นครปฐม เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองกระโดน สพป. นครปฐม เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) สพป. นครปฐม เขต 1 64 ทองแดง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน