ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วันที่ 10-11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว สพป. นครปฐม เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 38 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 1 22 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสองห้อง สพป. นครปฐม เขต 1 18 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนวัดกงลาด สพป. นครปฐม เขต 1 16 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ สพป. นครปฐม เขต 1 16 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด สพป. นครปฐม เขต 1 14 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร สพป. นครปฐม เขต 1 14 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป. นครปฐม เขต 1 14 เข้าร่วม 7  
10 โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. นครปฐม เขต 1 8 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองกระโดน สพป. นครปฐม เขต 1 6 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดทัพหลวง สพป. นครปฐม เขต 1 6 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนวัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 6 เข้าร่วม 11  
14 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม สพป. นครปฐม เขต 1 6 เข้าร่วม 11  
15 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร สพป. นครปฐม เขต 1 6 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน