ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วันที่ 10-11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร สพป. นครปฐม เขต 1 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก (บุญญานุสาสน์ประชาสรรค์) สพป. นครปฐม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ สพป. นครปฐม เขต 1 87.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง สพป. นครปฐม เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) สพป. นครปฐม เขต 1 87 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 86.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย สพป. นครปฐม เขต 1 83.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดรางปลาหมอ สพป. นครปฐม เขต 1 83.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว สพป. นครปฐม เขต 1 82.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดพะเนียงแตก สพป. นครปฐม เขต 1 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 1 81.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ สพป. นครปฐม เขต 1 80.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดหนองจิก สพป. นครปฐม เขต 1 80 ทอง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน