ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วันที่ 10-11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย (ฮงบำรุงราษฎร์) สพป. นครปฐม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สพป. นครปฐม เขต 1 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดทัพหลวง สพป. นครปฐม เขต 1 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม สพป. นครปฐม เขต 1 81.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 80.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย (บ้านยาง) สพป. นครปฐม เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป. นครปฐม เขต 1 76.66 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป. นครปฐม เขต 1 75.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดวังเย็น สพป. นครปฐม เขต 1 70.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา สพป. นครปฐม เขต 1 70 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน