ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วันที่ 10-11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สพป. นครปฐม เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม สพป. นครปฐม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนซาก สพป. นครปฐม เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ สพป. นครปฐม เขต 1 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 89 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป. นครปฐม เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) สพป. นครปฐม เขต 1 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนหอเอกวิทยา สพป. นครปฐม เขต 1 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา สพป. นครปฐม เขต 1 82 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน