ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วันที่ 10-11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดทะเลบก สพป. นครปฐม เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป. นครปฐม เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด สพป. นครปฐม เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) สพป. นครปฐม เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดลำเหย สพป. นครปฐม เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) สพป. นครปฐม เขต 1 - -  

หมายเหตุ : โรงเรียนวัดทะเลบก 90 คะแนน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน