ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วันที่ 10-11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป. นครปฐม เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านหลวง สพป. นครปฐม เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป. นครปฐม เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว สพป. นครปฐม เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า สพป. นครปฐม เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สพป. นครปฐม เขต 1 82 ทอง 5  
7 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ สพป. นครปฐม เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดทัพหลวง สพป. นครปฐม เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนอำนวยวิทย์นครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 80 ทอง 8  
11 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน