ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วันที่ 10-11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 88.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสามควายเผือก สพป. นครปฐม เขต 1 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา สพป. นครปฐม เขต 1 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลำพยา สพป. นครปฐม เขต 1 84.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านหลวง สพป. นครปฐม เขต 1 82.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป. นครปฐม เขต 1 82.32 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองปากโลง (รัฐประชานุเคราะห์) สพป. นครปฐม เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สพป. นครปฐม เขต 1 77.66 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดวังเย็น สพป. นครปฐม เขต 1 77.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม สพป. นครปฐม เขต 1 73.66 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน