ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วันที่ 10-11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป. นครปฐม เขต 1 95.71 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) สพป. นครปฐม เขต 1 94.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 91.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดทัพหลวง สพป. นครปฐม เขต 1 89.57 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดกงลาด สพป. นครปฐม เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 83.86 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 83.29 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 66.29 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน